KRÖNIKA | 31 okt 2022

KRÖNIKA: Sluta prata om energibehovet – minska energianvändningen

Över ett halvår har gått efter Rysslands invasion av Ukraina och europeiska regeringar kämpar nu för att säkerställa tillräckligt med fossila bränslen inför kommande vinter. De verkar besatta av att köpa gas och olja, utan att fokusera på de verkliga orsakerna till den nuvarande krisen, menar Anita Derjanecz.

KRÖNIKA: Sluta prata om energibehovet – minska energianvändningen
Anita Derjanecz vd, Rehva Samarbetsorganisation för vvs-tekniska föreningar i Europa, rehva.eu

De europeiska regeringarna borde engagera sig i den ständigt ökande totala energianvändningen i sina länder och den alltför långsamma övergången till koldioxidsnåla och hållbara energikällor. De senaste svåra åren har visserligen tvingat beslutsfattare att lära sig krishantering. Men klimat- och energikrisen kan inte lösas med kortsiktiga åtgärder, som att klassificera investeringar i naturgas och kärnkraft som gröna. Nej, det behövs långsiktiga planer för att lösa problemet på ett hållbart sätt.

Den aktuella mediebevakningen och politiska debatten fokuserar främst på energiförsörjningen med fokus på fossila bränslen. Att bara tala om energiförsörjning leder tankarna bort från de verkligt långsiktiga lösningarna. Den renaste och billigaste energin är den vi inte använder. Detta kallas ”principen om energieffektivitet först” på EU-språk. Vi ska minska energibehovet först och sedan täcka den återstående lägre mängden energi som behövs med gröna och hållbara energikällor.

Bygg- och bostadssektorn står i centrum för denna kaosliknande situation; fossila bränslen som främst importeras från Ryssland behövs nu för att värma upp ett i stort sett ineffektivt byggnadsbestånd. Att våra byggnader har dåliga energiprestandanivåer har varit välkänt i många år innan vi hamnade i den senaste naturgaskrisen. EU-direktivet om byggnaders energiprestanda firade sitt 20-årsjubileum i år.

Det har utvecklats politiska mål och ambitioner för att ta itu med problemet från EU:s Clean Energy for Europe över EU Green Deal och fram till strategin för en renoveringsvåg – med ambitiösa mål för energieffektivitet och minskade koldioxidutsläpp från byggnader.

Den renaste och billigaste energin är den vi inte använder. Detta kallas “principen om energieffektivitet först” på EU-språk.

Genomförandet går dock alldeles för långsamt! De senaste analyserna som exempelvis EU Buildings Climate Tracker från Buildings Performance Institute Europe (BPIE), visar att EU-länderna är långt ifrån att minska hushållens slutliga energianvändning och långt ifrån de mål som satts upp för att öka andelen förnybar energi inom uppvärmning och kylning.

RePowerEU-planen pekade på behovet av mängder av värmepumpar. Att enbart installera värmepumpar är dock inte en lösning utan en komplex energirenovering av byggnaderna. För detta krävs massiva investeringar och införande av olika renoveringsprogram i mycket snabb takt. De tekniska lösningarna finns där, men det krävs politisk vilja och ett förstärkt regelverk för att kunna använda dem.

Det är energieffektivitet – inte alternativa inköpsvägar för fossila bränslen – som kommer att minska Europas beroende av odemokratiska länder. Endast detta kan hjälpa oss genom framtida vintrar. Energieffektivitet måste även vara den första åtgärden för att minska koldioxidutsläppen. Det är enda sättet att uppnå ett helt koldioxidsnålt byggnadsbestånd med hjälp av förnybara energikällor.

Text: Anita Derjanecz, vd, Rehva, samarbetsorganisation för vvs-tekniska föreningar

 

 

 

Publicerad 31 oktober 2022

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.