KRÖNIKA | 29 feb

KRÖNIKA: Öka biståndet till vatten och sanitet

De senaste åren har världen drabbats av rekordmånga utbrott av kolera. Det är en trend som tyvärr håller i sig. Om inget görs kommer antalet fall fördubblas inom 20 år. Sverige måste prioritera biståndet till vatten och sanitet, menar WaterAids generalsekreterare Anna Nilsdotter.

KRÖNIKA: Öka biståndet till vatten och sanitet
Anna Nilsdotter generalsekreterare, WaterAid Sverige. Foto: Dennis Lupenga

WHO:s varningar om kolera kommer allt tätare. Från att många länder inte haft kolera på flera år började nya fall dyka upp. I länder med pågående utbrott kunde man se hur antalet bekräftade fall började ticka uppåt, först sakta och sedan med allt högre hastighet.

Nu är smittspridningen alarmerande hög på många håll. Kolera klassas som en pandemi och smittan letar sig över allt fler landsgränser. Runt en miljard människor i över 40 länder befinner sig i riskzonen för kolerautbrott.

Värst drabbat är södra och östra Afrika där flertalet länder har haft utbrott de senaste åren. Till exempel pågår ett av de värsta utbrotten på många år i Zambia; över 10 000 personer har insjuknat och hundratals har dött av kolera sedan oktober förra året. Ett annat exempel är Malawi som drabbades av katastrofala översvämningar i början av 2023 – något som förvärrade ett redan omfattande utbrott.

När det smutsiga översvämningsvattnet blandas med dricksvatten ökar risken för spridning av kolerabakterier. I Malawi saknar tre fjärdedelar av befolkningen en fungerande toalett och omkring en tredjedel har inte grundläggande tillgång till rent vatten nära hemmet. Mellan februari 2022 och augusti 2023 smittades nästan 59 000 människor i Malawi och 1768 dog. Många var barn.

Den globala arbetsgruppen för kolerakontroll (GTFCC) har varnat för att den globala kolerakrisen kan växa och att vi kan räkna med en fördubbling av kolerafall i världen under de närmaste 20 åren, om inte insatserna skalas upp.

När det smutsiga översvämningsvattnet blandas med dricksvatten ökar risken för spridning av kolerabakterier

De framgångar vi haft med att bekämpa kolera de senaste årtiondena håller nu snabbt på att suddas ut. Det här är väldigt oroande och samtidigt otroligt frustrerande. Varför? Jo, för att vi vet att det här är en sjukdom som går att motverka med hjälp av rent vatten, toaletter och god hygien.

Kolera är en vattenburen infektionssjukdom som i första hand sprids genom att människor får i sig bakteriefyllt vatten. Ofta får man i sig vattnet på grund av att man inte har något annat än smutsigt vatten att dricka, tvätta sig i eller laga mat med. Att kolera drabbar fattiga samhällen där bristen på vatten och toaletter är som störst är alltså ingen slump.

Men samtidigt som insatserna skulle behöva skalas upp för att möta denna oroande utveckling ser vi tvärtom hur det globala och svenska biståndet till vatten, sanitet och hygien minskar. Den nuvarande svenska strategin för hållbar social utveckling har förlängts fram till mars i år, i väntan på nya besked från regeringen. Inför den nya strategin uppmanar WaterAid regeringen att anpassa målen efter utvecklingen som sker i vår omvärld och prioritera biståndet till vatten, sanitet och hygien, bland annat genom att:

  • Satsa på global hälsa: Bristen på rent vatten, toaletter och hygien gör att människor löper hög risk att bli sjuka. Förutom att människor riskerar att dö innebär det bland annat att barn missar skolan och att föräldrar inte kan gå till sina arbeten, eller tvingas arbeta när de är sjuka. En satsning på global hälsa är en satsning på utbildning, samhällsutveckling och minskad fattigdom.
  • Investera i klimatanpassning: Varje krona som satsas på samhällens förmåga att klara av översvämningar kan bidra till minst 62 kronor i minskade kostnader för att i efterhand reparera skador och återställa driftstörningar och infrastruktur. Eftersom översvämningar är det vanligaste klimatrelaterade hotet mot infrastruktur för vatten och toaletter borde särskilda satsningar göras på det området.
  • Kraftsamla mot kolera ihop med resten av världen: Den viktigaste lösningen på den pågående kolerapandemin är investeringar i rent vatten, sanitet och hygien. Om världens ledare och regeringar visade samma beslutsamhet som när man försökte minska spridningen av covid-19 så skulle 1 miljard människor inte befinna sig i riskzonen att drabbas av kolera.

Kolera är en sjukdom som går att stoppa, men det krävs investeringar och en stor portion politisk vilja. Nu är rätt tid att öka satsningarna på vatten, toaletter och hygien – inte motsatsen! Sverige och världen kan bättre än så.

Text: Anna Nilsdotter, generalsekreterare, WaterAid Sverige

* Det här en uppdaterad version av en artikel som publicerades i Global Bar 2023.

 

Publicerad 29 februari 2024

På nytt jobb

 Jeanna Nylander har utsetts till vd för Bengt Dahlgren Syd AB, Malmö. Hon kommer från Allbygg.
Anders Sjögren har utnämnts till vd för Bastec AB, Stockholm. Han var tidigare affärsområdeschef Produkter på företaget.
Victor Ahl har anställts som energi- och vvs-ingenjör hos Energija, Jonsered. Han kommer från Afry.
Marcus Sandlund har utnämnts till kommersiell direktör på Caverion. Han var tidigare affärsområdeschef för advisory business i företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.