LEDARE | 19 maj 2020

Komfortabelt inne utan kylmaskiner – visst går det!

Komfortabelt inne utan kylmaskiner – visst går det!
Foto: Clas Göran Carlsson

I skrivande stund kommer besked via Dagens Nyheter att Stockholms avloppsvatten innehåller tydliga spår av det nya covid-19-viruset. Detta påvisas av en första analys på KTH. Det är höga koncentrationer som återfunnits vid Bromma reningsverk. Och de här testerna, som alltså kan förutspå en andra virusvåg, har på kort tid vuxit till ett internationellt forskningsprojekt.

Du kan läsa mer om forskarnas covid-19-analyser på sidan 12. Vi har för övrigt gjort en ganska grundlig djupdykning kring olika konsekvenser av vad som händer inom vår bransch på grund av covid-19-pandemin. Visste du exempelvis att värmeförbrukningen ökar då fler jobbar hemifrån? Eller att kylteknikerna inte kan utföra läckagekontroller i tid? Eller att det blivit svårt att utföra obligatorisk ventilationskontroll?  I ett öppet brev uppmanar Scanvac till att luftburen överföring av covid-19 erkänns som fullt möjlig och potentiellt allvarlig, och att adekvata åtgärder genomförs för att kraftigt begränsa sådan smittspridning. Magnus Olofsson, medicine doktor, har läst två nya rapporter inom området. På vilket sätt leder hostningar och nysningar till att luften och föremål i miljön blir smittförande när de exponeras för biologiskt material? Läs mer om det här på sidorna 14 och 15.

Temat i detta nummer är annars kyla. Och då kan det kanske vara intressant att konstatera att det faktiskt går att ha det komfortabelt inomhus
– utan kylmaskiner. Det är Peter Filipsson på CIT Energy Management i Göteborg som visat att det är möjligt att upprätthålla ett komfortabelt inomhusklimat, utan vare sig kylmaskiner eller rumsreglering. Till och med under den rekordvarma sommaren 2018. Läs på sidan 24. Bokförlaget Natur och Kulturs kontor i Stockholm har under ett antal år byggts om för att ge bättre termiskt klimat och enklare system för driftorganisationen att hantera. Detta utan att verksamheten har störts eller att lokaler har evakuerats under ombyggnaden. Maria Strand är bokförlagets fastighetsadministratör.
Läs på sidan 26.

Trevlig läsning!

Peter Olofsson, chefredaktör

Publicerad 19 maj 2020

På nytt jobb

Klas Tauberman har anställts som elkonsult. Han kommer från ELK Göteborg.
Alexander Bäck har anställts som vvs-konsult hos Bengt Dahlgren Göteborg AB. Han kommer från Newton.
Marie Fossum Strannegård har utsetts till ny vd för IVL Svenska Miljöinstitutet.
Gunnar Linder har utsetts till ny chef för WSP Systems, installationskonsultdelen.
Per Johansson har utsetts till vd för Climat80 Entreprenad AB, Malmö. Han kommer från Nordomatic.
Kent Edvardsson har anställts som säljansvarig i Stockholmsdistriktet hos Watt Heating AB med ansvar för Stockholm, Sundsvall, Örebro, Linköping. Han kommer från Bravida.
Andreas Behm Fredin har utsetts till chef för division Konstruktion & installation hos Tyréns AB, Stockholm.
Jakob Jamot har utsetts till teknisk chef hos Free Energygruppen, med placering i Göteborg. Han kommer från Azelio
Tobias Eriksson har utnämnts till ansvarig för affffärsområde Öst hos Instalco. Han efterträder Peter Westman som övergår till en konsultroll inom Instalco.
Magnus Petersson har utsetts till försäljnings- och marknadschef hos Beulco Armaturs AB, Helsingborg. Han kommer från annan bransch. Peter Lönnbrink har anställts som konstruktör
Simon Nilsson har anställts som ingenjör för arbete med energieffektivisering på Leosol Energi AB. Han kommer från Boliden Mineral.
Elin Öman har anställts som projektledare hos Eon Energilösningar AB, Stockholm. Hon kommer från studier.
Johan Nyhlén har anställts som försäljningsingenjör hos Nicotra Gebhardt AB, region Väst. Han kommer från ebmpapst.
Lennart Lifvenhjelm har anställts som teknikansvarig på Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Vasakronan.
Patrik Vinsa har utnämnts till vice vd med operativt ansvar för hela serviceverksamheten på samtliga nio orter där Indoor är verksamt med lokalkontor.
Patrik Armborsth har utsetts till avdelningschef hos Indoor Energy Services Sweden AB i Stockholm. Han kommer från Exhausto.
Niclas Mantinieks har utsetts till vd för Sandbäckens Brandskydd AB, Stockholm. Han kommer från Presto.
Per-Eric Hjelmer har anställts på Aquademica AB:s inomhusmiljögrupp i Stockholm. Han kommer från Tyréns.
Erik Svensson har utsetts till platsansvarig hos VVS Tjänst Sverige AB i Kalmar. Han kommer WSP.
Niclas Lööf har tillträtt som nyckelkundsansvarig med placering i Göteborg. Han kommer från Carrier.
Mushtak Alshamary har anställts som nyckelkundsansvarig med placering i Göteborg. Han kommer från Caverion.
Per Sandsjö har anställts som nyckelkundsansvarig med placering i Lidköping. Han kommer från Roth Sverige.
Richard Schöniger har tillträtt som nyckelkundsansvarig på Panasonic Heating and Cooling med placering i Jönköping. Han kommer från Dahl Sverige.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Energi & Miljö Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att Energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.