Kolfilter i Mark- och miljööverdomstolen

Uppsala kommuns beslut att inte tillåta kolfilter i nybyggda lägenheter ska nu prövas i högsta instans.

Ärendet kring kolfilter kommer att bedömas i Mark- och miljööverdomstolen, som är den högsta miljöstyrande domstolen, efter att bostadsföretaget Genova Bostad i Uppsala sökt prövningstillstånd.
Tidigare beslutade Mark- och miljödomstolen att inte godkänna kolfilterfläktar i nyproduktion. Detta ska nu alltså prövas i högre instans. I de tidigare instansernas hantering av ärendet har var och en (Uppsala kommun, länsstyrelsen i Uppsala län samt Mark och miljödomstolen) haft separata motiv till varför man inte godkänt kolfilter.

Återluft gillas ej
Uppsala kommun menade att kolfilterfläkt inte skulle tillåtas med motiveringen att detta är en typ av återluftsapparat, med hyfsad rening av luftens grövre partiklar. Det skulle också innebära att en ökad underhållskostnad i form av filterbyten läggs på bostadsrättsinnehavarna. Kommunen ansåg också att återluft från kök inte får ske, vilket i sig diskvalificerar en kolfilterfläkt.

Länsstyrelsen menade i sin tur att framtida misskötsel av kolfiltren skulle ligga till grund för att inte godkänna sådana. En eventuell misskötsel skulle kunna leda till ”undermåligt inomhusklimat”, som man skriver. Mark och miljödomstolen menade att en kolfilterfläkt för inte bort lukt och föroreningar från byggnaden utan är närmast att jämföra med en luftrenare. I domskälen skrev man:
– Bolagets förslag till utförande av ventilation vid matlagningsplatsen innebär att det inte kommer att finnas ventilation, utan endast luftrenare (kolfilterfläkt) vid matlagningsplatsen. Eftersom bolagets förslag alltså strider direkt mot gällande författningskrav ska överklagandet avslås.

Genova Bostad gav sig dock inte, utan skickade in en begäran om överklagande till Mark- och miljööverdomstolen bland annat med hänvisning till att det av bolaget projekterade ventilationssystemet uppfyller det allmänna funktionskravet på luft i BBR 6:21.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 11/2013 sidan 9

Publicerad 25 november 2013

På nytt jobb

Klas Tauberman har anställts som elkonsult. Han kommer från ELK Göteborg.
Alexander Bäck har anställts som vvs-konsult hos Bengt Dahlgren Göteborg AB. Han kommer från Newton.
Marie Fossum Strannegård har utsetts till ny vd för IVL Svenska Miljöinstitutet.
Gunnar Linder har utsetts till ny chef för WSP Systems, installationskonsultdelen.
Per Johansson har utsetts till vd för Climat80 Entreprenad AB, Malmö. Han kommer från Nordomatic.
Kent Edvardsson har anställts som säljansvarig i Stockholmsdistriktet hos Watt Heating AB med ansvar för Stockholm, Sundsvall, Örebro, Linköping. Han kommer från Bravida.
Andreas Behm Fredin har utsetts till chef för division Konstruktion & installation hos Tyréns AB, Stockholm.
Jakob Jamot har utsetts till teknisk chef hos Free Energygruppen, med placering i Göteborg. Han kommer från Azelio
Tobias Eriksson har utnämnts till ansvarig för affffärsområde Öst hos Instalco. Han efterträder Peter Westman som övergår till en konsultroll inom Instalco.
Magnus Petersson har utsetts till försäljnings- och marknadschef hos Beulco Armaturs AB, Helsingborg. Han kommer från annan bransch. Peter Lönnbrink har anställts som konstruktör
Simon Nilsson har anställts som ingenjör för arbete med energieffektivisering på Leosol Energi AB. Han kommer från Boliden Mineral.
Elin Öman har anställts som projektledare hos Eon Energilösningar AB, Stockholm. Hon kommer från studier.
Johan Nyhlén har anställts som försäljningsingenjör hos Nicotra Gebhardt AB, region Väst. Han kommer från ebmpapst.
Lennart Lifvenhjelm har anställts som teknikansvarig på Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Vasakronan.
Patrik Vinsa har utnämnts till vice vd med operativt ansvar för hela serviceverksamheten på samtliga nio orter där Indoor är verksamt med lokalkontor.
Patrik Armborsth har utsetts till avdelningschef hos Indoor Energy Services Sweden AB i Stockholm. Han kommer från Exhausto.
Niclas Mantinieks har utsetts till vd för Sandbäckens Brandskydd AB, Stockholm. Han kommer från Presto.
Per-Eric Hjelmer har anställts på Aquademica AB:s inomhusmiljögrupp i Stockholm. Han kommer från Tyréns.
Erik Svensson har utsetts till platsansvarig hos VVS Tjänst Sverige AB i Kalmar. Han kommer WSP.
Niclas Lööf har tillträtt som nyckelkundsansvarig med placering i Göteborg. Han kommer från Carrier.
Mushtak Alshamary har anställts som nyckelkundsansvarig med placering i Göteborg. Han kommer från Caverion.
Per Sandsjö har anställts som nyckelkundsansvarig med placering i Lidköping. Han kommer från Roth Sverige.
Richard Schöniger har tillträtt som nyckelkundsansvarig på Panasonic Heating and Cooling med placering i Jönköping. Han kommer från Dahl Sverige.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Energi & Miljö Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att Energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.