Kolfilter i Mark- och miljööverdomstolen

Uppsala kommuns beslut att inte tillåta kolfilter i nybyggda lägenheter ska nu prövas i högsta instans.

Ärendet kring kolfilter kommer att bedömas i Mark- och miljööverdomstolen, som är den högsta miljöstyrande domstolen, efter att bostadsföretaget Genova Bostad i Uppsala sökt prövningstillstånd.
Tidigare beslutade Mark- och miljödomstolen att inte godkänna kolfilterfläktar i nyproduktion. Detta ska nu alltså prövas i högre instans. I de tidigare instansernas hantering av ärendet har var och en (Uppsala kommun, länsstyrelsen i Uppsala län samt Mark och miljödomstolen) haft separata motiv till varför man inte godkänt kolfilter.

Återluft gillas ej
Uppsala kommun menade att kolfilterfläkt inte skulle tillåtas med motiveringen att detta är en typ av återluftsapparat, med hyfsad rening av luftens grövre partiklar. Det skulle också innebära att en ökad underhållskostnad i form av filterbyten läggs på bostadsrättsinnehavarna. Kommunen ansåg också att återluft från kök inte får ske, vilket i sig diskvalificerar en kolfilterfläkt.

Länsstyrelsen menade i sin tur att framtida misskötsel av kolfiltren skulle ligga till grund för att inte godkänna sådana. En eventuell misskötsel skulle kunna leda till ”undermåligt inomhusklimat”, som man skriver. Mark och miljödomstolen menade att en kolfilterfläkt för inte bort lukt och föroreningar från byggnaden utan är närmast att jämföra med en luftrenare. I domskälen skrev man:
– Bolagets förslag till utförande av ventilation vid matlagningsplatsen innebär att det inte kommer att finnas ventilation, utan endast luftrenare (kolfilterfläkt) vid matlagningsplatsen. Eftersom bolagets förslag alltså strider direkt mot gällande författningskrav ska överklagandet avslås.

Genova Bostad gav sig dock inte, utan skickade in en begäran om överklagande till Mark- och miljööverdomstolen bland annat med hänvisning till att det av bolaget projekterade ventilationssystemet uppfyller det allmänna funktionskravet på luft i BBR 6:21.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 11/2013 sidan 9

Publicerad 25 november 2013

På nytt jobb

Dick Sellberg har anställts som säljare hos Roth Sverige AB, Malmö. Han kommer från STP Konsult.
Christel Ternström har anställts som innesäljare på Ekovent AB, Malmö. Hon kommer från Lindab.
Jenny Stenberg har utsetts till produktchef bygginfo hos Svensk byggtjänst, Stockholm. Hon kommer från Fastighetsmäklarförbundet.
 Kristin Olving har anställts som konsult för att jobba med miljöcertifieringar och taxo­nomi på Energi och miljö hos Bengt Dahlgren Göteborg AB. Hon kommer från annan bransch. Tobias Dahlquist har anställts som biträdande vvs-konsult. Han kommer från Yrgo. Jesper Knutsson har anställts som expert på cirkulära vattensystem och dagvattenhantering. Han kommer från Chalmers. Linnea-Louise Joo har anställts som biträdande konsult. Hon kommer från Chalmers. Pär Holm har anställts som elkonsult. Han kommer från Bravida. Christoffer Alm har anställts som konsult och gruppledare inom energieffektivisering. Han kommer från Chalmers industriteknik. Moa Normark har anställts som biträdande vvs-konsult. Hon kommer från Chalmers. Fredrik Risby har anställts som seniorkonsult som besiktningsman, uppdragsledare, byggledning och kontroll­ansvarig i Borås. Han kommer från Afry.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.