Klimat, Energi och Jobb

Dammet håller på att lägga sig efter klimatkonferensen på Bali sent 2007. Ytterligare ett steg har tagits i riktning mot en global överenskommelse som minskar risken för en av oss människor konstruerad och ödesdiger klimatförändring.

USA vek sig till sist på Bali efter att helt odiplomatiskt ha blivit utbuade och ombedda att om de inte vill hjälpa till så skall de åtminstone kliva åt sidan och inte hindra oss andra. Nu följer ett år av osäkerhet om var USA står i frågan. Vi måste gissa vad nästa president i USA kan ha i bagaget. Nu har Iowa sagt sitt och föredrar antingen demokraten Barack Obama, som har ett energi- och klimatprogram  eller republikanen Mike Huckabee, som föredrar att tala om energi-oberoende.

Men sista ordet är inte sagt om vem som blir presidentkandidat ännu. Det verkar emellertid som om Al Gores förutsägelse håller streck, att nästa president i USA måste engagera sig i frågorna till skillnad från den nuvarande.  Därmed kan vi också få en överenskommelse, som uppföljare till Kyoto-avtalet,  i Köpenhamn i slutet av 2009.

Men också i vårt eget land ser vi att klimat-budskapet har svårt att sjunka in. Det kommer en hel del ledarkommentarer och beställda debattinlägg i pressen på temat att det är nog inte så allvarligt i alla fall. Alternativt att det går nog att lösa med lite extra kärnkraft eller någon framtida, mer eller mindre magisk, teknikutveckling eller rent av med lite smartness. Som att vi i Sverige skall köpa oss helt fria från egna klimatåtgärder genom att låta dem utföras i U-länderna. En idé som presenterades i DN sent i fjol.

En debattör som ofta mobiliseras för att uttrycka klimatskepsis också i svensk press är den danske statistikern Björn Lomborg. Han föreslog i fjol att våra städer skulle målas vita för att reflektera instrålningen. Och visserligen är absorptionen ett problem men det är lokalt snarare än globalt. Nu håller han på att göra reklam för en kommande bok där han hävdar att det finns andra miljöproblem som är mera allvarliga än klimatet så vi kan vänta oss mer i den vägen. Hans teser granskas systematiskt av en dansk kollega, Kåre Fog, som visat att merparten av påståendena från Lomborg är felaktiga eller gravt vinklade.

Så debatten om klimatfrågorna är inte på något vis slut. Det vi kan hoppas att är debatten om ATT klimatfrågan är påtgalig och viktig kan ebba ut och att debatten kan övergå till frågan om HUR vi skall hantera den. 

Effektivare energianvändning är en hörnsten i problemets lösning. Inte bara för att det är ekonomiskt klokt utan därför att det blir så mycket lättare att finna alternativa och uthålliga energikällor när vi använder energin klokt, balanserat och mindre. För våra beslutsfattare bör det dessutom vara skönt att veta att aktiv satsning på effektivisering och förnybar energi skapar nya jobb.

Vid Balikonferensen aviserade FNs miljöprogram (UNEP) en rapport som skall presenteras i början av det här året och som skall visa inte bara att nya jobb skapas av klimatåtgärderna utan också mera detaljerat vilken typ av jobb. Troligen kommer de att använda en metod som använts i flera tidigare amerikanska studier och som visar ett brett spektrum av berörda yrkesgrupper. En liten tjuvtitt i facit kanske man kan få genom att titta på en rapport från USAs solenergiförening.

Publicerad 24 januari 2008

På nytt jobb

Anna Cornander har utsetts till produktchef för hållbar fjärrvärme hos Eon, Malmö. Hon kommer från Rise.
Ann Wingård har utsetts till försäljningschef på Indoor Energy, Solna. Hon kommer från Coromatic.
Christopher Peralta har anställts som energicontroller hos Enstar AB, Stockholm. Han kommer från annan bransch. Abiel Tesfamhret har anställts som energikontroller. Han kommer från Knivsta kommunfastigheter och bostäder.
Daniel Serell har utnämnts till vd för Sandbäckens rör i Kalmar AB där han tidigare var projektledare.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.