VENTILATION | 10 nov 2015

”Karro” i Örebro

Ny ventilation blåser liv i anrik skola

En total upprustning av ventilationssystemet, nytt värmesystem och nya kulvertar ska halvera energibehovet i anrika Karolinska skolan, ”Karro”, i Örebro. Men det får inte ske på bekostnad av inneklimatet, och historiens vingslag ska fortfarande kännas.

– Kraven vi har haft vid arbetet med ventilationen är att den varken får synas eller höras, berättar Thed Nilsson, projektledare från VentPartner i Närke.

Tidigare kom aulans tilluft in via lågimpulsdon i hörnen bredvid scenen. Plåtdonen från 1990-talet var inte estetiskt tilltalande och flödet räckte inte till för att ge bra luft längst bak i lokalen. När den nya ventilationen skulle installeras arbetade därför de ventilationsansvariga hårt för att få tillstånd att dra tilluft även till den bakre delen av aulan.

Ventilationen i aulan är VAV-styrd utifrån temperatur och luftkvalitet som här mäts utifrån VOC (Volatile Organic Compound, lättflyktiga organiska föreningar). Det finns även möjlighet till forcering om det skulle behövas. FTX-aggregaten som tidigare stod på vinden har flyttats ned till ett mer servicevänligt utrymme bakom scenen.

De nya åtgärderna bidrar till att lösa den stora tekniska utmaningen att få ett tillräckligt stort luftflöde i lokalen (maximalt 2 000 l/s) som kan rymma upp till 270 personer.

Utöver restaureringen av byggnaderna, el- och värmesystem är upprustningen av ventilationen en central del i projektet. Alla de gamla ventilationssystemen rivs, med undantag för kanalerna på några av vindarna, som det visat sig vara mest praktiskt att behålla. Totalt tio nya, energieffektiva ventilationsaggregat installeras med tillhörande kanalsystem.

I huvudbyggnaden har två äldre FTX-aggregat från slutet av 1980-talet behållits och renoverats. Taket på huvudbyggnaden fick inte ändras, och eftersom de gamla fläktrummen där var byggda runt aggregaten blev det svårt att sätta in nya och större. I stället har de gamla fått effektivare fläktar och ny styrutrustning.

Livslängden på de renoverade aggregaten blir kortare än för helt nya, 15 år i stället för 25-30 år. Men i det här fallet blev renovering ändå den bästa och mest ekonomiska lösningen.

Bakom en av de tunga, mörkgröna dörrarna ligger en av skolans korridorer. Här finns akustikplattor i taket och närvarogivare för inbrottslarm högst upp i hörnen. Takdonen är kopplade till intelligenta spjäll som innehåller givare för luftkvalitet och temperatur och mäter flödet så att det hålls på rätt nivå. Korridorer och andra allmänna utrymmen har fast flöde, medan det är närvarostyrt i klassrum och grupprum.

– Det positiva med det här är att bara närvarogivaren syns. Resten sitter i spjället, så man ser inget av intelligensen. Det har vi jobbat hårt med, säger Thed Nilsson.

Från Bollhallen går vi vidare förbi bygget av den nya matsalen och storköket. Här installeras de enda kylsystemen i skolan – i kyl- och frysrum. Komfortkyla finns sällan i skolor och inte heller här. I stället ska solavskärmning användas för att motverka övertemperaturer – huvudsakligen utvändiga, solljusstyrda rullgardiner. Nästan alla fönsterglas i husen är bytta mot nya treglaskassetter.

Tillsammans gör alla åtgärder att Karolinska skolan framöver kommer att få lägre energianvändning. Beräkningarna visar att bytet av fönster minskar energiförlusterna där med 18 procent. Den nya ventilationen sparar 30 procent energi jämfört med tidigare. Sammanlagt minskar uppvärmningsbehovet till cirka hälften.

Driftoptimeringen pågår och energianvändningen mäts i varje hus för sig. Om något år vet de ansvariga mer om hur energibehovet verkligen blir.

– Vi hyr ju ut huset sedan och för hyresgästen finns inget incitament att spara energi åt oss. Men vi får försöka skapa incitament. Och så har vi stora möjligheter att styra systemet, säger Bengt Asplund, teknisk chef från kommunala fastighetsbolaget Futurum.

 

Text Marie Granmar, ur Energi & Miljö nr 11/2015 sidan 24-30.

Detta är en kortad version av ett längre reportage. Hela artikeln kan du läsa i pappersutgåvan av Energi & Miljö eller genom att logga in här (inloggning för medlemmar i EMTF och prenumeranter på Energi & Miljö).

Fakta

FAKTA: Ny ventilation

 • Total upprustning av ventilationssystemet
 • Klart vid årsskiftet
 • Tio av tolv aggregat blir helt nya, två renoveras
 • Samtliga aggregat får värmeåtervinning med roterande växlare.
 • VAV-system med styrning av närvaro, maxtemperatur och luftkvalitet (här VOC – Volatile Organic Compound) i alla lärosalar och grupprum
 • Styrning och övervakning är kopplade till fastighetsägarens överordnade system.

Karolinska skolan

 • Entreprenadform: ABT/partnering.
 • Beställare och fastighetsägare: Futurum Fastigheter
 • Byggentreprenör: NCC Construction
 • Ventilation: VentPartner,
 • Rör: LG Contracting
 • El: Goodtech
 • Ventilation och rör: Ramböll
 • El: ÅF

Beräknad budget: Ursprungligen 200 miljoner kronor. Kostnaden blir troligen högre på grund av tillkommande saneringsarbeten och verksamhetsanpassningar.

Det positiva med det här är att bara närvarogivaren syns. Resten sitter i spjället, så man ser inget av intelligensen. Det har vi jobbat hårt med,

Publicerad 10 november 2015

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.