Internationell pelletshandbok på gång från IEA

Hur man ska Hantera partikelemissioner från pelletseldning och en ny pellets Handbok om diskuterades vid Ett möte Inom International Energy byråns biobränslen Arbetsgrupp för. Partikelreningsfrågorna Når Det gäller pelletseldning är jättestora i Tyskland och i övriga Europa, Knappast mannen diskuterade i Sverige. Här fokuseras all diskussion på bromsar och dubbdäck. Det konstaterar Claes Tullin, forskningschef vid Enheten för Energi vid Sveriges Forsknings-och provningsinstitut, och ansvarig för biobränslefrågorna.

Just partiklar och rening var också den för internationella temat konferens kring pellets som arrangerades i Kanada i november, med International Energy Agency (IEA) som arrangör.
– Kraven på Låga partikelemissioner Sätter Tryck på teknikutveckling, i synnerhet När Det gäller små Förbränningsanläggningar. Stora anläggningar, med kanske en effekt på Två uppåt megawatt och, klarar av investeringar i Avancerade filteranläggningar, som elektostatfilter. Det handlar om Att utveckla reningsteknik som är Ekonomiskt hållbar även för mindre anläggningar.

Även om vi i Sverige gärna framhåller vår kunskap Inom biobränsleområdet, Menar han Att det finns erfarenheter Att inhämta från annat håll också, exempelvis hur man i Danmark eldar med halm eller tillämpar så kallad co-firing, alltså blandar Samman Olika bränslen för Att Få så Låga utsläpp som Möjlighet, med biobränslen exempelvis kol. Vid Mötet presenterades Också Ett Utkast till en handbok om pellets, ”The Pellet Handbook – Produktion och Thermal användning av pellets”. Boken Beräknas Komma ut 2010.

IEAs hemsida

Mark Kretz

Publicerad 15 december 2009

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.