Inte alltid lönsamt att spara

Att minska sin användning av fjärrvärme, el, vatten och mängden sopor med 25 procent leder inte till motsvarande lägre kostnader. I en del kommuner sparas inte en enda krona. Det kommer Nils Holgerssongruppen fram till i en ny studie.

Nils Holgerssongruppen har studerat hur fastighetsägares kostnader påverkas då användningen av fjärrvärme, el- och vatten samt behovet av hämtning av hushållsavfall minskar med 25 procent i en fastighet.
Undersökningen genomfördes i 30 kommuner och visar tydligt att en minskad användning inte ger motsvarande kostnadsminskning. Möjligheterna att minska kostnaderna genom att effektivisera ser också mycket olika ut i olika kommuner.
I vissa kommuner ger en effektivisering ingen besparing alls. Extremfallet är kostnaderna för elnät i Luleå där noll kronor sparas vid minskad elanvändning. Anledningen är att elnäten i Luleå enbart har fasta avgifter.
– Studien visar att elnäten generellt har stora andelar fasta avgifter. En sådan priskonstruktion minskar lönsamheten vid effektiviseringar, säger Per Holm, ordförande i Nils Holgerssongruppen.

Hushållsavfall sämst
Överlag lönar det sig sämst att spara in på mängden hushållsavfall. Den genomsnittliga kostnadsminskningen för alla kommunerna blir 15 procent. Samtidigt finns här stora avvikelser. Kostnadsminskningen i fyra kommuner blir 25 procent, medan den i fyra andra kommuner blir mellan två och sju procent.
Inte heller el och vatten lönar det sig särskilt bra att spara in på, i genomsnitt blir kostnadsminskningarna 18 procent.
– Vi jobbar mycket med att anpassa fastigheterna till miljö- och energikrav. Men även leverantörskedjan borde anstränga sig mer i detta. Det bästa vore om konsumenterna kunde påverka mer, vilket blir möjligt med en större andel rörlig taxa, säger Rudolf Antoni, utredare hos Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen.

Fjärrvärme ger mest
Bäst valuta för sina ansträngningar får fastighetsägare som sparar in på fjärrvärme. I genomsnitt minskar då också kostnaderna med 24 procent. Ett särskilt positivt exempel är fjärrvärmen i Göteborg där priskonstruktionen är helt rörlig. Fjärrvärme är också relativt dyrt, vilket gör att det kan handla om en hel del pengar.

Av Marie Granmar, Energi & Miljö nr 6/7 2011 sid 9

  • Fakta Minskade kostnader
    Rapporten ”Lönsamhet vid effektivisering” från Nils Holgerssongruppen undersöker effektiviseringar av el, VA, fjärrvärme och avfall i 30 kommuner.
    Kommunerna som studeras är Borås, Eskilstuna, Falun, Gotland, Gävle, Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Karlstad, Kristianstad, Linköping, Luleå, Lund, Malmö, Norrköping, Skellefteå, Stockholm, Sundsvall, Södertälje, Trollhättan, Umeå, Uppsala, Varberg, Västerås, Växjö, Örebro, Örnsköldsvik och Östersund.
Publicerad 27 juni 2011

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.