Kvävevatten | 9 apr

Kvävevatten från industrier ska ersätta mineralgödsel

Biototal inviger under veckan en produktionsanläggning för att tillvara på kvävevatten från industrin. Målet är att vattnet ska ingå ett cirkulärt kretslopp. I den nya anläggningen tillsätts ytterligare näringsämnen för att vattnet ska kunna användas istället för mineralgödsel inom lantbruket.

Kvävevatten från industrier ska ersätta mineralgödsel
Biototal inviger i veckan en innovativ produktionsanläggning där de tar hand om kvävevatten från industri, tillsätter näringsämnen i syfte att vattnet ska kunna ersätta mineralgödsel inom lantbruket. Foto: Biototal

Av kvävevattnet från industrin skapar Biototal så kallat NS-vatten. Vattnet har när det lämnar den nya anläggningen i Västerås högt innehåll av kväve och svavel. Syftet är att NS-vatten ska ersätta mineralgödsel som idag används i lantbruket, vilket innebär flertalet miljövinster.

Tidigare har kvävevattnet från industrin pumpats till det lokala avloppsreningsverket, där mängden kväve i vattnet minskas. Detta är en energikrävande process.  Att använda NS-vatten istället för industriellt producerad mineralgödsel ger betydande energivinster och bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser.

Det vatten som tidigare släppts ut i Mälaren från reningsverket innehöll fortfarande kväve. Genom att istället ta tillvara på kvävevattnet och återföra det till lantbruket minskar övergödningen i närliggande vattendrag.

Den nya anläggningen kommer att hantera 6 000 kubikmeter vatten per år, med ett kväveinnehåll på minst 7 kilo per kubikmeter och ett svavelinnehåll på minst två kilo per kubikmeter.

Kvävet i vattnet består av de direkt växttillgängliga formerna ammonium- och nitratkväve.

Källa: Biototal

Publicerad 9 april 2024

På nytt jobb

Fredrik Aspe partner på Ebab, har axlat rollen som  vd för Ebab i Stockholm.
Pär Snickar har utsetts till nyckelkundsansvarig för Ouman AB, Göteborg. Han kommer från Regin.
Peter Nöjd har anställts som teknisk säljare på Voltair AB:s Stockholmskontor. Han kommer från Bevent Rasch.
Christian Björkman har utnämnts till försäljningschef för Hansgrohe AB. Han var tidigare projektledare på företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.