Innetemperatur | 28 jun

Innetemperaturer på boenden ska mätas

Med sommarens värmebölja kommer risken för ohälsosamt höga inomhustemperaturer på äldreboenden och LSS-boenden att öka dramatiskt. Ett nytt projekt ska nu mäta temperaturen på boenden i Västmanlands, Stockholms och Uppsala län under sommaren. Det är Arbets- och miljömedicin i Örebro genomför mätningarna.

Innetemperaturer på boenden ska mätas
Ett nytt projekt ska nu mäta temperaturen på boenden i Västmanlands, Stockholms och Uppsala län under sommaren. Foto: Håkan Risberg

– Det är väl känt att värme påverkar vår hälsa,  säger Ann-Christine Mannerling, enhetschef på Arbets- och miljömedicin i Örebro. Det kan ge relativt milda symtom men också mer allvarliga som exempelvis värmeslag och kramper. Värme är också kopplat till en ökad dödlighet efter stora temperaturökningar. Under värmeböljan 2018 kunde man se ungefär 700 fler dödsfall i Sverige än under en normal sommar och då främst inom de äldre åldersgrupperna.

Arbets- och miljömedicin i Örebro ingår i ett projekt som ska stötta kommunala äldreboenden, LSS-boenden och fastighetsägare att förstå sin riskbild och göra åtgärder vad gäller värmeböljor för att minska värmerelaterade hälsokonsekvenser hos sårbara grupper i samhället.

Projektet ”Värme i praktiken” handlar om hur man minskar hälsofarlig värmepåverkan för sårbara grupper under värmeböljor och bygger på samverkan mellan länsstyrelserna i Västmanland, Stockholm och Uppsala, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Boverket, Folkhälsomyndigheten, Arbets- och miljömedicin i Örebro samt elva kommuner i Västmanlands, Stockholms och Uppsala län. Arbets- och miljömedicin genomför temperaturmätningarna på boenden och bidrar med kompetens om hälsoeffekter.

Huvudsyftet med projektet är att minska de värmerelaterade hälsokonsekvenserna hos boende och personal i de deltagande kommunerna. Detta genom att bland annat utföra temperaturmätning och genomföra åtgärder vid risk för höga temperaturer. Målet med projektet är även att öka kunskapen kring dessa frågor.

 

Källa: Region Örebro län

Publicerad 28 juni 2023

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.