TOTALENTREPRENAD? | 20 feb 2020

Ingår allt i en totalentreprenad?

Ingår allt i en totalentreprenad?
Foto: Per Westergård

Frågan den här gången kan synas trivial – men förvånansvärt ofta förefaller begreppet ”totalentreprenad” missförstås mellan parterna i ett byggprojekt, det vill säga mellan beställare och entreprenör. Så, vad är egentligen en totalentreprenad? Krister Lindgren, Hellström Advokatbyrå, har svaret.

FRÅGA: Vad är egentligen en totalentreprenad?

SVAR: Utgångspunkten är att parterna (i kommersiella sammanhang) i ett entreprenadavtal har hänvisat till att ABT 06 (Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten) ska tillämpas för uppdraget.
För att bestämmelserna ska gälla krävs med andra ord att parterna har avtalat om detta. Valet av namn ger dock en inte helt lyckad anvisning.

Begreppet ”total” leder inte sällan vissa parter till den felaktiga slutsatsen att det framför allt handlar om entreprenadens omfattning ifråga om vilka arbeten som ingår i entreprenörens åtagande. Särskilt beställare läser gärna in en känsla av att ”allt ingår” oavsett vad som sedan uttryckligen anges i kontraktshandlingarna i övrigt. Så är alltså inte fallet. Den avgörande innebörden och betydelsen vid upphandling av en totalentreprenad är att entreprenören påtar sig inte bara att utföra arbetet fackmässigt utan också att klara de olika funktionskrav som kan finnas redovisade i handlingarna.
Det innebär i praktiken att i entreprenörens åtagande ingår att entreprenören måste projektera färdiga tekniska lösningar för att uppfylla de av beställaren ställda funktionskraven.

Det uttrycks normalt med att entreprenören har ett så kallat utförandeansvar men också ett funktionsansvar. Begreppen funktion och funktionsansvar är definierat i ABT 06 under begreppsbestämningar och där anges att med funktion menas – sådan användbarhet eller sådan för användbarhet nödvändig egenskap som normalt konstateras genom mätning, provning eller nyttjande.

Det är med andra ord en abstrakt företeelse som inte är direkt synbar. Till exempel ett krav på att en viss rumstemperatur ska innehållas för ett bostadsprojekt. Det är alltså inte fråga om en utökad omfattning (förutom att entreprenören förväntas att utföra projektering utöver själva genomförandet) utan det handlar om ett utökat ansvar.
Det som sedan kan ställa till det är att även vid entreprenader upphandlade som totalentreprenader har beställaren i större eller mindre grad redan projekterat hela eller delar av uppdraget.
Det vill säga, beställaren har redan tagit fram fullt färdiga ritningar och beskrivningar som entreprenören har att rätta sig efter. Det är inget som hindrar att parterna ändå tillämpar bestämmelserna för totalentreprenader ABT 06, men då ska parterna vara medvetna om att entreprenörens funktionsansvar minskar i motsvarande mån som beställaren på egen hand svarat för detaljprojekteringen och tillhandahållit tekniska lösningar för utförandet.

Text: Krister Lindgren

Fakta

KOM IHÅG

• Parterna har hänvisat till att ABT 06 ska tillämpas för uppdraget
• De krav på arbeten och arbetsmoment som entreprenören ska utföra måste framgå av kontraktshandlingarna
• Entreprenören måste projektera färdiga tekniska lösningar för att uppfylla funktionskraven

Publicerad 20 februari 2020

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.