Handhygien | 15 okt 2022

Idag är det internationella handtvättardagen

Svenskarna förbrukar mest vatten i Norden per dag – runt 140 liter. Tre fjärdedelar av allt vatten ett hushåll förbrukar används i badrummet. Hur kan vi spara på vatten och samtidigt hålla god handhygien? Det är en aktuell fråga att ställa sig på internationella handtvättardagen idag den 15 oktober.

Idag är det internationella handtvättardagen
Det finns alternativ för den som både vill spara på varmvatten och hålla en god hygien. Foto: Grohe

Att tvätta händerna var något som alla lärde sig vikten av under pandemin. Instruktioner satt uppklistrade på alla offentliga toaletter med tips, råd och riktlinjer till hur vi skulle tvätta våra händer. När vi nu står inför en energi och behöver spara på varmvatten blir det viktigt att vi lär oss att hålla god handhygien samtidigt som vi också sparar på varmvatten och energi.

– Ett bra tips är givetvis att tvätta händerna snabbare och effektivare. Ett annat, ganska självklart tips är att stänga av kranen medan du tvålar in händerna. Samtidigt finns det tekniska lösningar som är både det energi- och vattensparande. En av de bästa är då beröringsfria blandare. De har hygienfördelar i och med att de är beröringsfria men framför allt sparar de väldigt mycket vatten, säger Grohe Sveriges kommunikationschef Christina Holmberg.

Med en beröringsfri blandare rinner vattnet endast när det behövs, när händerna är under kranen. Fokus ligger på att bara använda den mängd vatten som verkligen behövs, fortsätter hon.

Det finns också hybridvarianter som kombinerar fördelarna av en manuell eller beröringsfri kran där användaren själv kan välja om de vill använda den manuella spaken eller slå på vattnet utan kontakt med hjälp av den integrerade sensortekniken. Den beröringsfria funktionen använder kallvatten – så att ingen onödig varmvattenförbrukning sker – medan den manuella använder blandad temperatur på vattnet.

Fakta

Handhygien i världen

  • 2,3 mil­jarder män­niskor i världen sak­nar möj­lighet till god hy­gien, vilket in­nebär att de inte kan tvätta hän­derna med tvål och rent vat­ten. Det är näs­tan var tredje män­niska på jor­den.
  • Näs­tan två tred­jede­lar av be­folknin­gen i världens fat­ti­gaste län­der sak­nar möj­lighet till grundläg­gande hy­gien genom tvål och vat­ten.
  • Glob­alt sak­nar 1,8 mil­jarder män­niskor rent vat­ten på den sjukvårdsin­rät­tning där de söker vård.
  • Glob­alt sak­nar 43 pro­cent av alla skolor till­gång till tvål och vat­ten för att tvätta hän­derna.
  • Hy­gien­ut­bild­ning är den mest kost­nad­sef­fek­tiva häl­soåt­gär­den en­ligt Världs­banken.
  • Om alla män­niskor över­allt hade möj­lighet att prak­tis­era god hy­gien skulle an­talet döds­fall i di­ar­résjuk­do­mar min­ska med 23 pro­cent.

Källa: Wateraid

Källa: Grohe, Wateraid

Publicerad 15 oktober 2022

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.