VETENSKAPLIG KOMMENTAR | 19 maj 2020

Hur blir hosta och nys smittförande?

Hur blir hosta och nys smittförande?

På vilket sätt leder hostningar och nysningar till att luften och föremål i miljön blir smittförande när de exponeras för biologiskt material? Magnus Olofsson, medicine doktor, har läst två nya rapporter.

I ett brev till den vetenskapliga tidskriften Journal of the American Medical Association med titeln ”Turbulent Gas Clouds and Respiratory Pathogen Emissions” skriver forskaren Bourouiba om att moderna kunskaper om gasdynamik leder till andra slutsatser om smittsamheten hos luftburna partiklar jämfört med traditionell medicinsk vetenskap.
I laboratoriet har man visat att smittförande partiklar som bundits till biologiskt material (till exempel saliv) och som har satts i rörelse (till exempel genom nysning) kan färdas längre sträckor än man tidigare har trott. Förklaringen kallas ”cloud trapping”. Fenomenet innebär att partiklar håller sig luftburna under längre tider i rörliga gasmoln jämfört med stillastående gaser. Rekommendationen om ett säkerhetsavstånd på två meter vid misstänkt covid-19-virussjukdom verkar därför otillräcklig. Samtidigt är det svårt att inte kontaminera normalstora rum på sjukhus, kontor och bostäder om en sjuk person vistas i dem. Som ytterligare stöd för detta finns data från kinesiska sjukhus, där man har funnit spår av covid-19-virus i ventilationen.

Bourouiba skriver vidare att vår kunskap om smittspridning ofta baseras på extremt föråldrade undersökningar. Inom vården använder man fortfarande modeller för smittspridning i luften som baseras på att partiklarnas storlek: att större partiklar (droppar) färdas korta sträckor, medan mindre partiklar (aerosol) färdas längre sträckor. Dessa modeller kan spåras tillbaka till undersökningar som gjordes på tuberkulospatienter för över 80 år sedan.
I läroböcker i infektionsmedicin nämner man ofta mässling som exempel på en sjukdom som smittar genom droppar, det vill säga man måste komma i beröring med den sjuke för att bli smittad. Som exempel på en sjukdom som smittar genom aerosol nämner man ofta influensa. Anledningen till att man använder dessa föråldrade och förenklade modeller istället för moderna testresultat beror rimligen på att det är mycket svårt att mäta smittsamheten hos luftburna partiklar. Ännu svårare blir det för virussjukdomarna, eftersom virus är ett slags mellanting mellan levande och död materia som inte kan odlas på vanliga odlingsplattor.

I artikeln ”Aerosol and Surface Stability of Sars-CoV-2 as Compared with Sars-CoV-1” som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften New England Journal of Medicine skriver forskaren van Doremalen om moderna experiment för att mäta den biologiska aktiviteten hos virus som har sprayats i luften och på ytor av olika material. Genom mätmetoden 50 percent tissue- culture infectious dose (TCID50) har man uppskattat halveringstiden hos den biologiska aktiviteten av covid-19-viruset till en timme i luft, fem timmar på stålytor och sex timmar på plastytor. Resultaten är förstås mycket svårtolkade, eftersom många andra variabler har betydelse för smittorisken än viruspartiklarnas halveringstid, som till exempel hur stor dos som är tillräcklig för att infektera en människa.

Foto: Jennie Lindberg

Publicerad 19 maj 2020

På nytt jobb

Klas Tauberman har anställts som elkonsult. Han kommer från ELK Göteborg.
Alexander Bäck har anställts som vvs-konsult hos Bengt Dahlgren Göteborg AB. Han kommer från Newton.
Marie Fossum Strannegård har utsetts till ny vd för IVL Svenska Miljöinstitutet.
Gunnar Linder har utsetts till ny chef för WSP Systems, installationskonsultdelen.
Per Johansson har utsetts till vd för Climat80 Entreprenad AB, Malmö. Han kommer från Nordomatic.
Kent Edvardsson har anställts som säljansvarig i Stockholmsdistriktet hos Watt Heating AB med ansvar för Stockholm, Sundsvall, Örebro, Linköping. Han kommer från Bravida.
Andreas Behm Fredin har utsetts till chef för division Konstruktion & installation hos Tyréns AB, Stockholm.
Jakob Jamot har utsetts till teknisk chef hos Free Energygruppen, med placering i Göteborg. Han kommer från Azelio
Tobias Eriksson har utnämnts till ansvarig för affffärsområde Öst hos Instalco. Han efterträder Peter Westman som övergår till en konsultroll inom Instalco.
Magnus Petersson har utsetts till försäljnings- och marknadschef hos Beulco Armaturs AB, Helsingborg. Han kommer från annan bransch. Peter Lönnbrink har anställts som konstruktör
Simon Nilsson har anställts som ingenjör för arbete med energieffektivisering på Leosol Energi AB. Han kommer från Boliden Mineral.
Elin Öman har anställts som projektledare hos Eon Energilösningar AB, Stockholm. Hon kommer från studier.
Johan Nyhlén har anställts som försäljningsingenjör hos Nicotra Gebhardt AB, region Väst. Han kommer från ebmpapst.
Lennart Lifvenhjelm har anställts som teknikansvarig på Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Vasakronan.
Patrik Vinsa har utnämnts till vice vd med operativt ansvar för hela serviceverksamheten på samtliga nio orter där Indoor är verksamt med lokalkontor.
Patrik Armborsth har utsetts till avdelningschef hos Indoor Energy Services Sweden AB i Stockholm. Han kommer från Exhausto.
Niclas Mantinieks har utsetts till vd för Sandbäckens Brandskydd AB, Stockholm. Han kommer från Presto.
Per-Eric Hjelmer har anställts på Aquademica AB:s inomhusmiljögrupp i Stockholm. Han kommer från Tyréns.
Erik Svensson har utsetts till platsansvarig hos VVS Tjänst Sverige AB i Kalmar. Han kommer WSP.
Niclas Lööf har tillträtt som nyckelkundsansvarig med placering i Göteborg. Han kommer från Carrier.
Mushtak Alshamary har anställts som nyckelkundsansvarig med placering i Göteborg. Han kommer från Caverion.
Per Sandsjö har anställts som nyckelkundsansvarig med placering i Lidköping. Han kommer från Roth Sverige.
Richard Schöniger har tillträtt som nyckelkundsansvarig på Panasonic Heating and Cooling med placering i Jönköping. Han kommer från Dahl Sverige.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Energi & Miljö Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att Energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.