Heta diskussioner fördröjer ekodesignbeslut

I september skulle EU:s ekodesignkommitté ha antagit förslagen till förordningar för fastbränslepannor och rumsvärmare. Men diskussionerna blev så heta att omröstningarna skjutits upp på oviss tid.

– Mötet om fastbränslepannor drog ut på tiden så vi hann inte rösta om förslaget, och inte ens diskutera förslaget för rumsvärmare, säger Anna Carlén, handläggare på Energimyndigheten.
Enligt senaste förslaget till ekodesignförordning för fastbränslepannor får utsläppen av gasformiga organiska ämnen vara högst 10 mg/kbm, kolmonoxid högst 300 mg/kbm och kväveoxid högst 200 mg/kbm. Utsläppen av partiklar från biobränslepannor måste vara under 20 mg/kbm och under 40 mg/kbm för fossileldade pannor. Målet är att kraven ska börja gälla för nya produkter som säljs från juni 2018.

Många är kritiska
Nivåerna upplevs som för tuffa av flera länder och av svenska branschorganisationen Swedish Heating Boilers and Burners Association, SBBA, som vi skrev om i förra numret av Energi & Miljö. Finska Miljöministeriet vill att utsläppskraven ska återgå till de mindre strikta nivåer som gällde i det föregående förslaget, eftersom alltför hårda krav leder till dålig kostnadseffektivitet.
Finländarna påpekar också att utsläppen av kväveoxider beror mer på bränslet än på pannan och att man därför bör vänta med en reglering av dessa utsläpp. Danmark är kritiskt till de lägre kraven på partikelutsläpp från fossileldade pannor, vilket riskerar att leda till ökad användning av kol och koks.
Finland, och även Italien, anser också att det bör finnas en övre storleksgräns för vilka pannor som regleras i ekodesignförordningen Lot 15 – förslagsvis runt 400 till 500 kilowatt. ”Vi undrar om det går att tillämpa samma krav för produkter på mellan 20 och 1 000 kilowatt” skriver Italien i sin kommentar. Belgien tycker i stället att kraven borde vara lika för alla pannor oavsett storlek.

…men Tyskland är med
Tyskland är mest positivt till det nya förslaget som presenterades före sommaren, eftersom kraven är på en nivå som redan finns i bland annat Tyskland. Dock kunde det vara lämpligt att komplettera med regler för korrekt underhåll och användning av fastbränslepannor, anser tyskarna.
En synpunkt som kommer från flera håll är att bästa tillgängliga teknik, BAT, blir svår att kräva för alla typer av utsläpp samtidigt.
– Just hur alla parametrar kan uppnås sammantaget var en av de frågor som diskuterades ingående. Liksom frågan om hur stor bonusen för biobränsle, den så kallade BLF-faktorn, ska vara, säger Anna Carlén.
EU-kommissionen ska nu ta fram ett modifierat förslag med nya kravnivåer för fastbränslepannor (Lot 15) som ska diskuteras vid ett nytt möte. När det mötet blir vet ingen vid denna tidnings pressläggning.
– Marknaden för fastbränslepannor är spridd och ser väldigt olika ut i olika länder, eftersom flera länder har nationella krav för emissioner. Det gör att det är svårt att enas kring kravnivåerna och visar på behovet av harmonisering av lagkrav, så att det blir lättare för tillverkare att sälja produkter i flera EU-länder, säger Anna Carlén.

Hårda utsläppskrav
Det är just utsläppskraven som upplevs som tuffa. Kraven på energieffektivitet är inte lika omdiskuterade. Enligt det nuvarande förslaget ska fastbränslepannor på över 20 kilowatt ha årsverkningsgraden 77 procent, medan pannor under 20 kilowatt ska ha årsverkningsgraden 75 procent.
Förslaget till ekodesignförordning för rumsvärmare (Lot 20), exempelvis elradiatorer, elgolvvärme, kaminer och kakelugnar, ska diskuteras vidare vid ett möte i oktober. Om det går att genomföra en omröstning kring förslaget då återstår att se.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 10/2013 sidan 40-41

 

  • FAKTA:  Energimärkning på gång
    Parallellt med ekodesignförordningen diskuteras energimärkningen för samma produkter. Eftersom märkningen inte omfattar krav på utsläpp, utan enbart energiprestanda, tror Anna Carlén på Energimyndigheten att arbetet med märkningen kan gå vidare utan större förseningar. Förslaget till energimärkningar kan troligen antas av EU-kommissionen i slutet av oktober.
  •  FAKTA:´Mer om värmeprodukter
    Produkter för luftburen värme ska också regleras av nya ekodesignkrav (Lot 20-Ener och 21-Ener). Det handlar exempelvis om luftkonditionering med luft-luftvärmepumpar mellan 12 kilowatt och en megawatt. Ett första samrådsmöte hölls i slutet av september och det liggande förslaget ska nu bearbetas.
    – Ett av de problem som diskuteras är ljudnivåer på bland annat värmepumpar. Det finns önskemål om att ställa mer detaljerade krav på vissa produkter, säger Carlos Lopes, handläggare hos Energimyndigheten.
    En annan diskussion handlar om i fall det bör ges en bonus till värmepumpar som har låg global uppvärmningspotential, GWP.

 

Publicerad 28 oktober 2013

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.