Hallå där…Kristina Gabrielii, ny miljöchef på Peab

gabriellii_webjpg.jpg

Kristina Gabrielii har utsetts till miljöchef för byggkoncernen Peab. Hon kommer närmast från en tjänst som utvecklingsansvarig för Peabs byggverksamhet västra Sverige och innan dess från NCC Teknik. Foto: Mark Kretz

Vilken är den viktigaste miljöfrågan för Peab? En av de viktigaste är energifrågan vilken jag arbetat med i många år. Energifrågan gäller ju inte bara i driftskedet utan även i produktionsledet, både i själva byggproduktionen och i vår industriverksamhet, där man säkert kan göra besparingar genom att lära av varandra. Det handlar mycket om samordning av information om energi och vad man kan lära av varandra inom hela Peab-koncernen.

Vissa bygg- och även installationsföreträdare var ganska kritiska mot förändringarna av BBR 2006. Hur ser du på den förändringen i dag, snart tre år senare? Förändringarna i BBR var ju egentligen ingen de factoskärpning, utan snarare ett förtydligande av de krav som ställdes. I dag utformas Peabs egenutvecklade bostäder som lågenergihus. Det innebär att de kommer att använda endast 60-70 procent av tillåten energi enligt Boverkets föreskrifter för hus uppvärmda med fjärrvärme. Eluppvärmda byggnader utförs med ännu lägre energianvändning. All el Peab förbrukar i produktionen är grön. I övrigt tycker jag att vi märker ett ökat intresse för lägre energianvändning, både hos beställare och hos underentreprenörer.

Hur mycket högre är investeringskostnaderna i lågenergi- eller passivhusprojekten, jämfört med ”vanliga” projekt? När man bygger i passivhusstandard kan det bli några procents högre produktionskostnad jämfört med normalhuset. I kontakter med våra kollegor har vi nog dock konstaterat att merkostnaderna i princip hänför sig till de första husen, när man fått erfarenheter kan få ner produktionskostnaderna.

Till skillnad från era kollegor Skanska och NCC – som ju satsat på de internationella miljöledningssystemen Leed och Breeam – har ni inte valt system. Vågar ni inte ta ställning? Vi jobbar redan i dag i projekt där dessa system används. Vi har i dag valt att inte ta ställning att jobba med ett speciellt system. Vi väljer system i dialog med kunden och/eller samarbetspartners som väljer projektets förutsättningar. Det svenska systemet Miljöklassad Byggnad är ett intressant alternativ, som ju tagits fram specifikt för svenska förhållanden, till skillnad från Leed och Breeam. Det viktigaste med alla de här systemen är nog ändå den pedagogiska effekten att fastighetsägaren tvingas få pejl på huset och dess miljöbelastning.

Vilket är det enligt dig viktigaste – att effektivisera energianvändningen eller tillföra mer energi? Det går nog inte att svara kategoriskt på den frågan. Inom energiområdet anser jag att det i grunden är en beteendefråga – man lär sig att spara energi genom att släcka efter sig när man lämnar ett rum, så enkelt är det. Mark Kretz Energi & Miljö 1/2010

Publicerad 15 januari 2010

På nytt jobb

Anna Cornander har utsetts till produktchef för hållbar fjärrvärme hos Eon, Malmö. Hon kommer från Rise.
Ann Wingård har utsetts till försäljningschef på Indoor Energy, Solna. Hon kommer från Coromatic.
Christopher Peralta har anställts som energicontroller hos Enstar AB, Stockholm. Han kommer från annan bransch. Abiel Tesfamhret har anställts som energikontroller. Han kommer från Knivsta kommunfastigheter och bostäder.
Daniel Serell har utnämnts till vd för Sandbäckens rör i Kalmar AB där han tidigare var projektledare.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.