Passivhus | 6 jul 2023

”Guldhus” för äldre i Kungsbacka

Björkris vård- och omsorgsboende i Kungsbacka är det fjärde större byggprojektet för äldre som klarat FEBY:s skarpaste krav, FEBY Guld - marknadens tuffaste energikrav för passivhus. Boendet är rustat för en äldre målgrupp med behov av stöd och omsorg.

”Guldhus” för äldre i Kungsbacka
Eksta Bostads AB har tillsammans med Brixly AB byggt Björkris vård- och omsorgsboende som har klarat kraven för FEBY Guld, som är marknadens tuffaste energikrav för passivhus. Foto: Eksta Bostads AB

Björkris är Kungsbacka kommuns största vård- och omsorgsboende, byggt och utvecklat av Eksta Bostads AB tillsammans med Brixly AB. Totalt 120 lägenheter och med en totalyta på 11 200 kvadratmeter.

– Det är det enskilt största projektet vi byggt. Vi har tagit med oss erfarenheterna från Särö vård- och omsorgs­boende med 80 platser som stod klart i december 2020. Vår strategi är främst att uppfylla de krav som finns, men har också lagt ner mycket på att omsorgsfullt välja detaljer och funktionella lösningar för att skapa en bra boendemiljö. Det ska fungera både för boende och personal, säger Christer Kilersjö, vd på Eksta Bostads AB.

Det ställs höga krav på bra och jämnt inomhusklimat när personal och boende skall samsas på samma yta.

Detta är det fjärde större byggprojektet som Eksta bygger för Kungsbackas äldre under det senaste decenniet. Tre byggnader för vård och omsorg och ett trygghetsboende. Totalt har 350 lägenheter och mer än 30 000 kvadratmeter fördelat på tre byggnader för vård och omsorg samt ett trygghetsboende uppförts.

På samtliga av dessa hus har energikrav enligt FEBY Guld ställts och uppnåtts. Därtill bygger Eksta också vanliga bostäder där majoriteten ska klara FEBY Guld, krav som mer än halverar byggnadernas uppvärmningsbehov. FEBY står för Forum för Energieffektivt Byggande och är en branschorganisation för att stödja ett energieffektivt och hållbart byggande genom tydliga energikrav.

– Det ställs höga krav på bra och jämnt inomhusklimat när personal och boende skall samsas på samma yta. Man vill inte ha några kallras från fönster eller drag från tilluften utan en kontrollerad filtrerad varm tilluft, säger Christer Kilersjö.

Under de senaste åren har Eksta enbart arbetat i partneringsamverkan vid nybyggnation. Detta underlättar då det krävs en samsyn för att kunna uppfylla de höga kraven.

– Vi ställer inte bara kraven i upphandlingen, utan låter också FEBY certifiera byggnaderna efteråt. Det innebär att konsulter och entreprenörer vet att deras handlingar kommer att granskas av extern part. Genom att arbeta i partnering har alla en samsyn kring vilka mål som skall uppfyllas. Vår erfarenhet är att kraven kan leda till något högre byggkostnader initialt men när parterna är inkörda på konceptet ser vi inga direkta kostnadsökningar, säger Christer.

– I fallet med Björkris vård- och omsorgsboende blev det ekonomiska utfallet sju procent lägre än slutkalkylen, högre kvalitet i genomförandet och framförallt ett bättre mer lönsamt förvaltningsobjekt. När vi sedan mäter det verkliga utfallet av energianvändningen, så är den ofta lägre än de projekterade värdena och ger således ett väldigt bra driftnetto. Utöver det så finns det andra fördelar, som gröna lån med två punkter lägre ränta, minskade buller utifrån och internt, vilket ihop med övriga fördelar ger en ökad trivsel för boende och verksamheten. För oss som fastighetsägare blir det ett bättre och mer lönsamt förvaltningsobjekt.

Ekstas genomsnittliga energianvändning är 82 Kwh/m2 och år vilket medför att man står lite bättre rustad i tider med ökade energipriser.

 

Källa: FEBY

Publicerad 6 juli 2023

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.