Solceller | 31 okt 2022

Grönt ljus för Sveriges största solcellsanläggning

European Energys solpark i Svedberga utanför Helsingborg har idag fått grönt ljus från Mark- och miljödomstolen. Länsstyrelsen har tidigare sagt nej, men domstolen ville alltså annorlunda.

Grönt ljus för Sveriges största solcellsanläggning
Peter Braun är projektchef för Sverige, Norge och Finland på European Energy, tror på ett positivt besked från Mark- och miljööverdomstolen att få bygga solparker på jordbruksmark. Foto: European Energy

– Dagens besked är oerhört glädjande, inte minst för privatpersoner och företag i Skåne som länge har påverkats negativt av elbrist och höga energipriser. Solparken i Svedberga kommer att generera ny grön el motsvarande 35 000 villahushålls årsförbrukning, vilket är det största enskilda tillskottet för regionen på många år, säger Peter Braun, projektchef för European Energy i Sverige Norge och Finland.

I sitt beslut skriver mark- och miljödomstolen att de skyddsåtgärder och anpassningar som European Energy har föreslagit till skydd för naturmiljön är tillräckliga.  De hänvisar bland annat till den omfattande miljökonsekvensbeskrivning som företaget har gjort.

Solparken i Svedberga består av en total yta på 232,5 hektar, varav cirka en tredjedel kommer att täckas med solpaneler. Resten av marken kan användas för jordbruksliknande skötsel, exempelvis vallodling, grönsaksodling eller bete. I ytterkanten av solparken planteras ett insynsskydd med stort antal träd och buskar, vilket bidrar till att stärka den biologiska mångfalden.

– Solparker är det särklass snabbaste sättet att få i gång ny produktion av el. Så fort det rättsliga utslaget vinner laga kraft och nätanslutningen är på plats, tar det bara 12–16 månader att bygga och driftsätta parken, säger Peter Braun.

Under förutsättning att domen inte överklagas kan solparken börja producera el redan 2024, vilket kommer att öka utbudet och pressa elpriserna.

 

Källa: European Energy

Publicerad 31 oktober 2022

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.