Gränsvärden för trikoloramin saknas

Trikloramin i luften i badhus kan ge personal och känsliga besökare problem med luftvägarna. Det bekräftar en ny studie från Umeå universitet. Forskarna bakom studien efterlyser gränsvärden.´

– Det finns inga officiella gränsvärden för trikloramin i luft i Sverige. Det gör det däremot i belgiska Bryssel där man rekommenderar att halten i luft ska vara under 0,3 milligram per kubikmeter. Fast personligen skulle jag vilja rekommendera ännu lägre värden, säger Gunnar Nordberg, professor emeritus vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin på Umeå universitet och projektledare för studien.

Enkät om besvär
Studien har utgått från den svenska folk- och bostadsräkningen och omfattar 1741 personer som arbetade i badhus år 1990. Av dessa har 1102 personer svarat på en enkät om bland annat anställningstid, subjektivt upplevda symptom och astmabesvär. Fördelen med att utgå från folkräkningen är att urvalet inte blir snedvridet mot personer som haft besvär.
Enkätundersökningen visade att 37 procent av de tillfrågade drabbades av irritation i ögonen vid vistelse i simhall, 29 procent fick irritation i näsan, 24 procent i svalget och 23 procent fick hosta. Av de badhusanställda hade också 12,3 procent astmabesvär eller fick medicinering mot astma. Det kan jämföras med motsvarande siffra för alla unga vuxna (20 till 44 år) i Sverige som enligt en studie från 90-talet är cirka åtta procent.

Mätningar i badhus
Umeåforskarna har även gjort mätningar av halter av trikloramin i luften i tio olika badhus i Västerbotten. Halterna av trikloramin låg mellan 0,03 och 0,77 milligram per kubikmeter luft. Det är samma nivåer som tidigare uppmätts i franska och belgiska badhus.
Dessutom undersöktes ett antal friska försökspersoner, som inte jobbar på badhusen, medan de cyklade på en träningscykel två timmar i miljön. Lungfunktionen samt halten av ett indikatorprotein för lungskada i blodet mättes före och efter cyklingen. Resultatet av detta håller just nu på att sammanställas.

Äventyrsbad är boven
Bror Gustafsson, driftingenjör och vattenreningsexpert hos Stockholms stad, har också erfarenheter av problem med trikloramin i badhus.
– Det var inget stort problem förrän det började bli vanligt med äventyrsbad. Där finfördelas vattnet mer av alla aktiviteter och far runt i luften, säger han.
Husbybadet norr om Stockholm är ett exempel på bad där det har behövts åtgärder för att minska halten trikloramin i luften. Badet har bland annat en så kallad vildfors och två vattenrutschkanor. En av åtgärderna har varit att minska det tillåtna antalet människor som får besöka badet samtidigt. Dessutom har extra frånluftsventilation installerats.
– Det ger något högre energikostnader, men det är den bästa lösningen jag känner till hittills, säger Bror Gustafsson.

Underklädesförbud en åtgärd
Andra viktiga åtgärder kan vara att kräva att folk duschar ordentligt före badet och inte använder underkläder under badkläderna. Det är när urin och svett blandas med det klorerade badvattnet som olika klorföreningar, bland annat trikloramin, bildas. Ökad vattenomsättning och justering av kloreringen är andra exempel på åtgärder. Det finns också möjligheter i dag att komplettera kloreringen med uv-bestrålning eller ozonrening av vattnet.
– Man kan också gå över till helt klorfri desinficering av badvattnet, säger Gunnar Nordberg.
Marie Granmar, Energi & Miljö nr 3/2011 sid 33
 

Publicerad 24 mars 2011

På nytt jobb

 Jeanna Nylander har utsetts till vd för Bengt Dahlgren Syd AB, Malmö. Hon kommer från Allbygg.
Anders Sjögren har utnämnts till vd för Bastec AB, Stockholm. Han var tidigare affärsområdeschef Produkter på företaget.
Victor Ahl har anställts som energi- och vvs-ingenjör hos Energija, Jonsered. Han kommer från Afry.
Marcus Sandlund har utnämnts till kommersiell direktör på Caverion. Han var tidigare affärsområdeschef för advisory business i företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.