Arkitektur | 26 jul 2022

”Framtidens byggnader måste kunna ge – inte bara ta”

För att möta nya hållbarhetskrav krävs smarta och effektiva energisystem som anpassas till byggnaden, både funktionellt och estetiskt. Integrerade solceller är ett material som har höga visuella och klimatmässiga ambitioner.
– Ett byggnadsmaterial som har framtiden för sig – potentialen är enorm, säger Rickard Nygren, arkitekt och hållbarhetsspecialist på White Arkitekter.

”Framtidens byggnader måste kunna ge – inte bara ta”
– En utmaning för branschen är att förändra idén om vad fasadmaterial är och framför allt vad det gör. Solceller är ett fasadmaterial som inte bara passivt klär in huset eller ger det färg, utan även bidrar aktivt genom att göra el. Foto: White arkitekter

– En utmaning för branschen är att förändra idén om vad fasadmaterial är och framför allt vad det gör. Solceller är ett fasadmaterial som inte bara passivt klär in huset eller ger det färg, utan även bidrar aktivt genom att göra el. För att driva utvecklingen framåt måste vi våga ta nya steg, säger Rickard Nygren.

Sedan 1 januari 2022 har Sverige en ny lag om klimatdeklarationer för byggnader som uppförs och kunskapen om solcellers klimatpåverkan är fortfarande i sin linda. Vid tillverkning och installation finns en viss belastning, men i ett längre perspektiv betalar de tillbaka på sitt fotavtryck. Klimatdeklarationer gör det tydligt vilken roll solcellerna spelar och i vilken utsträckning de kan tillföra en positiv klimatnytta.

– Byggnader ska ge någonting tillbaka till platsen de befinner sig på. I det här fallet sker det genom att solcellerna betalar tillbaka i kilowattimmar och bidrar med förnyelsebar energi till systemet i stort, säger Rickard Nygren.
I samband med rekordhöga elpriser har ytterligare ett argument för att producera egen el vuxit fram. Egenproducerad el ger ökad kontroll och gratis el när solcellerna väl är på plats. Fastighetsägare blir mindre känsliga för strömavbrott och de som dessutom kan ladda elfordon utnyttjar dem allra mest kostnadseffektivt.

– Ju fler byggnader som har sina egna solceller, desto mindre sårbara blir vi som samhälle. Är de dessutom integrerade i byggnaden är chanserna större att de kommer in i fler hus än vad de annars hade gjort. Solceller är en självklar byggsten i det hållbara samhället – potentialen är enorm, säger Rickard Nygren.

Huset är Skandinaviens mest energieffektiva hotellbyggnad och är klätt med sammanlagt 2 500 kvadratmeter solceller. Med dessa kan byggnaden producera fler kilowattimmar än vad den använder under ett år – ett så kallat plusenergihotell.

På House of Choice finns tre typer av solceller – standardmoduler på taket, integrerade i ljusgårdarnas glastak och integrerade i entréfasaden. Solcellerna på taket ger upphov till gavlarnas sågtandade profil. I glastaken sitter det varierat glest och tätt för att skugga och minska behovet av kylning, men också i mönster för att följa interiörens karaktär. Fasaden har tre paneltyper. En med frostad yta, en med räfflad yta och en med samma kulör som fönsterkarmar och solskydd. De följer övriga fasaders designidé, där släta respektive räfflade ytor varvas. Hur de olika panelerna reflekterar solljuset gör att fasaden upplevs olika beroende på om det är soligt eller molnigt, vilken tid på dygnet det är, om man ser den gående längs gatan eller står rakt framför den.

– På House of Choice är solcellerna inte bara väl integrerade, utan ger ett mervärde till arkitekturen. Det blir bättre med dem helt enkelt. Utan panelerna hade huset varit mindre uttrycksfullt, säger Rickard Nygren.

För att optimera en byggnads soleffektivitet behöver det redan vid de första skisserna finnas en tanke om hur solbelysta ytor kan utnyttjas. White har utvecklat digitala metoder som gör det möjligt att i ett tidigt skede få fram illustrationer och siffror som berättar vilken potential en byggnad har för solceller.

Generellt sett är det många faktorer att ta hänsyn till i början av en process, men uppskattningarna som verktygen ger påskyndar interaktionen mellan olika medlemmar i arbetsgruppen och underlättar att få in solceller i projekt.

Källa: White arkitekter

Publicerad 26 juli 2022

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.