Fråga Byggtjänst | 20 sep 2023

FRÅGA BYGGTJÄNST: Verifiera funktionskraven – utan de allmänna råden?

Fråga: Hur ska funktionskraven kunna verifieras utan allmänna råd?

FRÅGA BYGGTJÄNST: Verifiera funktionskraven – utan de allmänna råden?
Mats Östlund är konsult på Svensk byggtjänst, Omvärldsbevakning. Han är expert inom energi och vvs.

Svar: Detta blir en stor utmaning för branschen, och man kan säga att istället för att Boverket anger hur man kan eller bör göra läggs detta på samhällsbyggnadssektorn. ”Branschen får sätta de allmänna råden”, vilket innebär att det kommer det ställas högre krav på att bygg- och fastighetssektorn tar sitt ansvar i att ta fram godtagbara och innovativa lösningar.

Att de allmänna råden försvinner är bra då dessa med tiden blivit ett slags förlängning av funktionskraven i BBR. Resultatet är att vi till viss del nästan har en ”BBR-version” i varje kommun.

Man bör enas kring en nomenklatur av de dokument som ska utgöra hjälpmedel.

Gällande de allmänna råden är signum i Möjligheternas byggregler (MBR) att dessa tas bort men hur konsekvent det är kan diskuteras om man betraktar förslaget till föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i händelse av brand i byggnader. Där finns det rätt gott om allmänna råd i avdelning 1, Övergripande bestämmelser.

Jag förstår inte hur Boverket tänkte där. Så några allmänna råd finns kvar. När det gäller remissomgång två är det främst bra för installatören att läsa förslaget till föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i händelse av brand i byggnader.

Fakta

Kom ihåg

  • Det ställs högre krav på bygg- och fastighetssektorn
  • Vi kan inte ha 290 versioner av BBR, det räcker med en
  • MBR tar bort de allmänna råden men detta är inte konsekvent

Jag är övertygad om att byggsektorns branschorganisationer kommer att ta fram rekommendationer och vägledningar som blir vägen fram till uppfyllandet av reglernas funktionskrav. Detta kryddat med lämpliga standarder från Svenska institutet för standarder (SIS) samt goda handböcker och vägledningar.

Ett viktigt hjälpmedel, och det första som presenterats, blir den rekommendation som publicerades av en arbetsgrupp med representanter från Säker vatten, Installatörsföretagen, VVS-fabrikanternas råd, Rise, Kiwa, SGBC och representanter för vvs-konsulter, i juni. Den omfattar dimensionering av tappvattenledningar och hur uppfyllande av motsvarande funktionskrav i MBR kan verifieras.

De krav MBR ställer upp och som branschrekommendationen kan referera till är främst kraven i kapitel 8, Vatten och avloppsinstallationer:

  • Vatten- och avloppsinstallationers beständighet
  • Installationer för tappvatten

Rekommendationen består av fem väsentliga delar: krav på rör och komponenter, krav på vattenflöden, rätt tempererat vatten, krav på väntetid och beaktande av tryckslag.

Branschrekommendation – dimensionering av tappvattenledningar gäller från 1 juli 2024 och kan komma att justeras innan dess efter att Boverkets förslag till nya krav fastställts.

Arbetsgruppen bakom Dimensionering av tappvatteninstallationer avser att komma med fler branschrekommendationer med koppling till MBR. Områden som dessa kommer att beröra är preliminärt tappvattenschaktet, skydd mot legionella och skydd mot vattenskador i köket.

Innan MBR träder ikraft bör den svenska bygg- och fastighetssektorns branschorganisationer se över vilka begrepp som används för de dokument och budskap man kommunicerar med till branschen och då med koppling till MBR.

Text: Mats Östlund, konsult på Svensk byggtjänst.

Publicerad 20 september 2023

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.