FRÅGA BYGGTJÄNST | 1 nov 2023

FRÅGA BYGGTJÄNST: SFP-värdet kopplas till fastighetsenergin

FRÅGA: Hur ska man tolka BBR-kraven på effektiv elanvändning?

FRÅGA BYGGTJÄNST: SFP-värdet kopplas  till fastighetsenergin
Mats Östlund är konsult på Svensk byggtjänst, Omvärldsbevakning. Han är expert inom energi och vvs.

SVAR: 1 september 2020 skärptes SFP-värdet i kWh/(m3/s) i BBR. Se närmare BFS 2020:4, BBR 29 och avsnitt 9 Energihushållning. Det grundläggande funktionskravet på byggnadstekniska installationer som kräver elenergi – såsom exempelvis ventilation – är att de ska utformas så att effektbehovet begränsas och energin används effektivt.

Den vanligaste frågan är om man kan avvika uppåt och bygga ett system med ett högre SFP-värde. För nya byggnader utgörs SFP-värdet av ett allmänt råd om hur man kan göra eller bör göra. Man kan alltså bygga ventilationssystemet mot ett högre SFP.

Vid ändring av byggnad är SFP-värdet ett eftersträvanskrav

Här finns dock ett viktigt beaktande. Vid ny byggnad finns krav på att byggnadens primär­energital ska uppfyllas. Den el som används till drift av ventilationssystemet, fastighetsenergin, ska medräknas i verifieringen av byggnadens primärenergital. Väljer man att bygga sitt ventilationssystem med ett högre mått på SFP-värde och den högre energimängden ryms inom det totala primärenergitalet så är allt korrekt. Se BBR 9:6 Effektiv elanvändning. 

Vid ändring av byggnad är SFP-värdet ett eftersträvanskrav. Med eftersträvanskrav menas att kraven ska tillgodoses om det kan ske till en i sammanhanget skälig kostnad och inte medför negativa konsekvenser för övriga utformningskrav, tekniska egenskapskrav, byggnadens kulturvärden eller andra boende- och brukarkvaliteter.

Fakta

Kom ihåg:

  • Det grundläggande funktionskravet på byggnadstekniska installationer är att de ska utformas så att effektbehovet begränsas och energin används effektivt
  • Vid ny byggnad finns krav på att byggnadens primärenergital ska uppfyllas
  • Vid ändring av byggnad är SFP-värdet ett eftersträvanskrav

En vanlig fråga och ett enkelt exempel kan vara att man byter ut aggregatet som med ett högre krav på SFP då kan få svårt att få plats inom det befintliga driftutrymmet. Här kan skälig kostnad åberopas då det annars skulle ske omfattande ombyggnad och dessutom kanske inte vara byggnadstekniskt genomförbart.

Eftersom SFP-värdet vid ändring är ett eftersträvanskrav kan tillsynsmyndigheten begära en verifiering av kravets uppfyllande. Se BBR 9:95 Effektiv elanvändning.

Notera också att oavsett om det handlar om nya byggnaders system eller ändring av byggnader (system eller aggregat), så är storleken på SFP-värde detsamma.

Text: Mats Östlund, konsult på Svensk byggtjänst, Omvärldsbevakning. Han är expert inom energi och vvs. Mejla till mats.ostlund@byggtjanst.se eller ring 070-661 48 35

Publicerad 1 november 2023

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.