Första Svanenhuset – med liten marginal

Ett Svanenmärkt hus ger uppmärksamhet för den som bygger det. Så har det i alla fall varit för Veidekke som blev först i Norden med ett Svanenmärkt flerbostadshus. Fast försprånget var bara två dagar.

svanenhusfotoil.jpg

Flerbostadshuset, som ägs av en bostadsrättsförening, finns i Stockholmsförorten Västertorp. Foto Ingar Lindholm

När Veidekke invigde bygget av en ny fastighet i Västertorp i södra Stockholm 29 augusti, var civil- och bostadsministern Stefan Attefall på plats och log i kapp med solen som också råkade lysa den dagen. Licensen, alltså rättigheten att använda Svanensymbolen, delades också ut vid en offentlig ceremoni tidigare under året, under konferensen Sveriges Energiting i Stockholm. Avsikten med att använda den välkända Svanenmärkningen är att skapa uppmärksamhet kring företagets miljösatsning. Och det har lyckats bra, konstaterar Robin Krantz, projektutvecklare hos Veidekke. – Vi har fått många positiva reaktioner på det här, både i branschen och från privatpersoner, berättar Robin Krantz.

Ska vara dubbelt så bra För att få Svanenmärkning ska en hel dokumentsamling med krav uppfyllas. Men de sammanfaller delvis med generellt miljötänkande. Veidekke kunde till exempel införa Svanenmärkningen efter att bygget startat, eftersom huset konstruerats för att klara företagets egna miljökrav enligt konceptet Tellhus. Där är målet är att bygga hus som är dubbelt så bra som den svenska byggnormen kräver. Energikravet är hårdare än för Svanen, där det räcker att vara 25 procent bättre än vad Boverket kräver. Det gör att huset i Västertorp redan uppfyllde Svanens krav på isolering med råge, till exempel. I Tellhus ställs också krav på vilken sorts energi som används till uppvärmning. Den får inte vara fossil, men inte heller komma från el. Det gör att värmepumpar, som godtas i Svanen, är uteslutna från Veidekkes miljöhus. Istället är det fjärrvärme som gäller. Det gäller alltså att hitta platser att bygga där det finns ett fjärrvärmenät. – Men man kan också tänka sig annan klimatneutral uppvärmning. En samfällighet kan ju till exempel dela på en biobränsleeldad panna, säger Robin Krantz.

Ozongeneratorer mot lukt Huset i Västertorp har också bättre värmeåtervinning för ventilationsflödet än vad som krävs för Svanenmärkningen. Det har FTX-ventilation, med dubbla roterande värmeväxlare och en temperaturåtervinningsgrad på 90 procent. Den lukt som kan uppstå med den lösningen tas bort i Västertorp med hjälp av ozongeneratorer.

Huset i Västertorp är också försett med lägenhetsvis mätning av värmeanvändningen. Detta är inte något absolut krav för att bli Svanenmärkt, utan det handlar bara om att det ger extra poäng i den övergripande bedömningen där det gäller att få en viss minimipoäng för att godkännas. Man kan alltså kompensera bristen på värmemätning genom att vara bra på annat. Även el och varmvatten mäts lägenhetsvis.

I andra fall innebär Svanenmärkningen en skärpning av kraven, jämfört med Veidekkes ursprungliga bygge. Svanen har fler krav på inomhusmiljön, bland annat ska fuktproblem undvikas. Det finns till exempel krav på fukthalten i det material som tas in i huset. Vatteninstallationerna måste också uppfylla branschstandard Säker vatten, vilket innebär en skärpning jämfört med vad Boverket kräver. Dessutom finns det listor på material och kemikalier som ska undvikas.

Stor extrakostnad I dagsläget ger satsningen på miljömärkning inga omedelbara inkomster eftersom köparna inte ens är beredda att betala för hela merkostnaden. De 1,5 miljoner kronor som Svanenmärkningen av huset i Västertorp kostade får Veidekke stå för. När kontraktet tecknades så fanns ingen märkning med i kalkylerna och köparen, en bostadsrättsförening, kunde alltså inte belastas med den kostnaden, utan betalade de 65 miljoner kronor såsom man kommit överens om innan Svanen fördes på tal. Men på lång sikt ska det löna sig och Veidekke har flera nya Svanenhus på gång. Framöver är tanken att allt ska vara Svanenmärkt. Kalkylen bakom satsningen utgår från koncernens storlek och vad det betyder i konkurrensen med andra företag. Hela den norska koncernen hade en omsättning förra året på 19 miljarder svenska kronor, av vilket 3,6 miljarder kom från det svenska dotterbolaget. Verksamheten omfattar entreprenad och projektledning. Det gör att företaget inte tillhör branschens bjässar. – Vi har svårt att konkurrera med de riktigt stora, så vi måste sticka ut från mängden, säger Robin Krantz. Med miljömärkningen går det förhoppningsvis lättare att få kommunerna att låta företaget bygga på attraktiv mark, till exempel. Ett annat argument inför bostadsrättsföreningar och andra köpare där driftkostnaden är intressant, är att kostnaden för uppvärmning blir lägre i Svanenhusen. Merkostnaden ska dock minska ner mot hälften inför nästa satsning hoppas Robin Krantz. Någon gång i framtiden är han också övertygad om att lägenhetsköpare kan tänkas betala extra för miljöanpassningen, precis så som många redan gör för andra produkter. – När folk väljer boende som de väljer bilar och tvättmedel då kan vi ta betalt på ett bättre sätt, konstaterar Robin Krantz.

Av Kerstin Lundell, Energi & Miljö nr 10/2011 sid 22-23

  • Fakta Fler följer efter Bara två dagar efter att Veidekke invigt sitt hus i östra Sverige, invigdes det första Svanenmärkta hyreshuset i västra Sverige, i Göteborg. Beställare var Familjebostäder som också har också skaffat sig en Svanenlicens. Nästa år kommer Skanskas första märkta hus att stå färdiga, det blir flera hyreshus i Söderköping. Flerbostadshusen är för övrigt inte först ut med Svanenmärkning för hus, märkningen finns för villor sedan tidigare. Andra exempel på breda miljömärkningar/certifieringar är Miljöbyggnad, Leed och Breeam.
  • Fakta Komplex märkning Att Svanenmärka hus är en betydligt mer sammansatt process än att göra det för tvättmedel eller papper. Men det är inte värre än att den kan sammanfattas i 51 krav som i sin tur samlas i fem kapitel, där energi är ett och materialval är ett annat. – Det brukar vara så att det som är bra för den yttre miljön är också är bra för miljön inomhus, säger Christina Sundqvist, handläggare för miljömärkningen.
Publicerad 4 november 2011

På nytt jobb

 Jeanna Nylander har utsetts till vd för Bengt Dahlgren Syd AB, Malmö. Hon kommer från Allbygg.
Anders Sjögren har utnämnts till vd för Bastec AB, Stockholm. Han var tidigare affärsområdeschef Produkter på företaget.
Victor Ahl har anställts som energi- och vvs-ingenjör hos Energija, Jonsered. Han kommer från Afry.
Marcus Sandlund har utnämnts till kommersiell direktör på Caverion. Han var tidigare affärsområdeschef för advisory business i företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.