Förslag till nytt mått för energianvändning

En ny enhet, kWh per kvadratmeter och persontimme, skulle underlätta jämförelser av byggnaders energianvändning. Enheten föreslås av Ken Dooley, Olof Granlund Oy i Finland.

Energieffektivisering. Att mäta kWh per kvadratmeter och år ger inte tillräckligt bra information om en byggnads energieffektivitet. Det menar Ken Dooley, chef för hållbarhetsgruppen på Olof Granlund i Finland. I en rapport föreslår han istället måttet kWh per kvadratmeter och persontimme, kWh/kvmh.
– För att uppnå ett förändrat brukarbeteende måste man kunna jämföra sig med andra, och då behövs en rättvis jämförelse, ett bättre mått än kWh/kvm,år, säger han.
KWh/kvm,år är dessutom ett sätt att straffa effektivt planerade byggnader, eftersom den totala energianvändningen slås ut på mindre yta och följaktligen ser större ut. Ken Dooley har räknat på både bostadshus och kontorshus.
– I vanliga fall bryter man ned energianvändningen i två delar. En hänger ihop med byggnadens geometri, en annan med de människor som brukar den. Det nya måttet ska omfatta båda delar, säger han.

Effektiva hus straffas
Han har simulerat energianvändningen i ett kontorshus i Helsingborg och jämfört effekten av olika stort utrymme per person och antal timmar per dag som byggnaden används. Utvärderat i kWh/kvm,år nåddes som lägst 83. Förutsättningarna var då 12 kvadratmeter per person och sex timmars arbete per dag. Resultatet visar en tre procent lägre energianvändning och alltså ett skenbart energieffektivare hus, än om fler personer delat på samma yta och istället haft 8 kvm/person. När Ken Dooley däremot slår ut energianvändningen på antalet persontimmar visar det sig att det mer tätbefolkade kontoret är 45 procent effektivare.
– I dag straffas en byggnad som används effektivt, säger han.

Hur ska det mätas?
Tanken är alltså att i stället premiera energieffektiv användning av byggnader, och möjliggöra rättvisa jämförelser.
Frågan är hur man ska mäta närvaron. Ken Dooley föreslår att passersystemen används och att information om vem som kommer och går används för att styra belysning, arbetsplatsel, ventilation med mera. Samtidigt lagras uppgifterna till energiberäkningen. Han konstaterar att det finns etiska problem i detta, men menar att de kan lösas genom säkerhetsåtgärder som kryptering.
– Nästa steg är ett pilotprojekt, och att  ta fram en fungerande mätmetod för byggnader utan säkerhetssystem, säger Ken Dooley.

Ingar Lindholm, Energi & Miljö nr 2/2012 sid 10
 

Publicerad 20 februari 2012

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.