Ventiler | 21 mar 2019

Flödesmätarventiler för dricksvatten

Flödesmätarventiler för dricksvatten

Två nya ventilserier – BOA-Control EKB och BOA-Control IMS EKB – för branschen är avsedda att användas i dricksvattenförsörjning, i klimatanläggningar och i kylkretslopp. De kombinerar avstängning, reglering och mätning i en enda ventil. Detta sparar utrymme och sänker kostnaderna eftersom inga ytterligare ventiler och mätinstrument måste monteras.

Mätningen sker med hjälp av ultraljudsvågor som registrerar flödesmängden genom att mäta skillnad i transittid. Insamlad data kan sparas på plats med ett mobilt mätinstrument eller kontinuerligt överföras till en kontrollstation via ett permanent anslutet mätinstrument.

För att möjliggöra mätningen med ultraljudsteknik krävs två sensorer på ventilen. I motsats till en hydraulisk differenstryckmätning sker anslutningen mellan ventilen och mätdatorn med elkablar. På så sätt undviks läckage samtidigt som det är möjligt att räkna ut flödesmängden medan handvredet används oberoende av ventilens position och minsta differenstryck.

www.ksb.com 

Publicerad 21 mars 2019

På nytt jobb

 Jeanna Nylander har utsetts till vd för Bengt Dahlgren Syd AB, Malmö. Hon kommer från Allbygg.
Anders Sjögren har utnämnts till vd för Bastec AB, Stockholm. Han var tidigare affärsområdeschef Produkter på företaget.
Victor Ahl har anställts som energi- och vvs-ingenjör hos Energija, Jonsered. Han kommer från Afry.
Marcus Sandlund har utnämnts till kommersiell direktör på Caverion. Han var tidigare affärsområdeschef för advisory business i företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.