moskéer | 2 feb 2023

Flera moskéer på väg att byggas i Sverige

Runt om i Sverige byggs och planeras det för en rad nya moskéer.
– Det ställs samma krav på moskéer som på vilken konferens­anläggning eller samlingssal som helst, säger Mohamed Kiswani som är projektsamordnare för bygget av en ny moské i Helsingborg.

Flera moskéer på väg att byggas i Sverige
Några kilometer nordost om Helsingborgs centrum pågår sedan en tid tillbaka bygget av en ny moské.

I bland annat Skärholmen i södra Stockholm, Uppsala, Växjö och Karlstad finns det sedan flera år tillbaka långt gångna planer på nya moskéer. Det som ofta har försenat projekten är brist på pengar, politisk strid och återkommande överklaganden.

Några kilometer nordost om Helsingborgs cent­rum pågår sedan en tid tillbaka bygge av en ny moské, även det ett projekt som tidigare överklagats.

Mohamed Kiswani är projektsamordnare för bygget av ny moské i Helsingborg.

– Förhoppningen är att vi ska vara klara till sommaren 2024, berättar projektsamordnaren Mohamed Kiswani.

Bakom den nya moskén står Föreningen Helsingborgs Moské Ahel Alsunnah som är stadens äldsta och största muslimska församling med cirka 1 400 medlemmar.

Dessutom en växande sådan, vilket är en viktig orsak till det nya bygget.

Sedan 2012 har en projektgrupp inom församlingen arbetat med att undersöka lämpliga tomter för ett framtida moskébygge.

Hösten 2020 beslutade kommunfullmäktige i Helsingborg att sälja en tomt på 10 000 kvadratmeter, granne med byggvaruhuset Hornbach, på handels- och industriområdet Väla Södra till före­ningen för cirka sex miljoner kronor.

– Vi började med markarbetena under våren 2022 och har sedan dess arbetat intensivt med produktionen, berättar Mohamed Kiswani.

På tomten ska det byggas två större byggnader – en huvudbyggnad och en fristående kommersiell byggnad. Arbetet med den sistnämnda har kommit längst. Såväl bottenplattan som väggar, tak, fönster och dörrar är på plats.

– Den kommersiella byggnaden är på sammanlagt 1 600 kvadratmeter fördelade på två våningsplan.

Skulle det bli riktigt varmt under några sommar­veckor får det lösas med hjälp av forcerad ventilation eller annan typ av fläktar.

På nedre plan blir det mellan fyra och åtta butikslokaler, beroende på hur många som vill hyra och vad de behöver för utrymme. Lokalerna kan anpassas utifrån hyresgästernas individuella behov och krav.

– På ovanvåningen blir det tio mindre kontor som även de ska hyras ut. Tanken med den kommersiella byggnaden, eller handelshuset om man så vill, är att uthyrningen ska ge en stadig månadsinkomst som finansierar utgifter för drift och underhåll av hela fastigheten.

Gjutningen av huvudbyggnadens bottenplatta på cirka 1 800 kvadratmeter väntas påbörjas inom kort. I huvudbyggnaden ska det, förutom en stor böne- och samlingssal med plats för cirka 1 000 personer, finnas bland annat kontor, mötes- och konferenslokaler, bibliotek, toaletter, kapprum och möjligheter till tvagning inför bön.

Rakt ovanför samlingssalen i husets mitt placeras en takkupol med en diameter på cirka sex meter.

– Än så länge har vi bara projekterat för ett våningsplan. Byggnaden blir drygt åtta meter hög. Vi håller därför på att förbereda för att man i framtiden ska kunna bygga en entresol eller liknande om man vill det, säger Mohamed Kiswani.

Bakom den nya moskén står Föreningen Helsingborgs Moské Ahel Alsunnah som är stadens äldsta och största muslimska församling med cirka 1 400 medlemmar.

Husen byggs i betong, stål, plåt och trä. Invändigt blir det gipsväggar.

– Uppvärmning ska ske med fjärrvärme. Undercentralen placeras i ett litet separat teknikhus på cirka 50 kvadratmeter.

– I de större lokalerna installeras vattenburen golvvärme och i de mindre, till exempel kontorsutrymmena, radiatorer. Vid behov kommer vi att kunna komplettera med luftvärme.

Vad blir det för luftbehandlings­aggregat?

– Det vet vi ännu inte. Fortfarande pågår projektering av ventilation och värme. Men det blir FTX-system. Vi undersöker och diskuterar med olika entreprenörer vilken lösning som är bäst. Samma sak gäller för styrningen.

Ställs det extra stora krav på ventilationen i det stora rummet?

– Ja, när det används som samlingslokal. Uppskattningsvis två eller tre gånger i veckan kommer man behöva köra ventilationen på högre effekt. Men det här är i stor utsträckning frågan om planerad verksamhet.

– Man vet alltså i god tid i förväg när det ska hållas exempelvis gudstjänst eller större event i lokalerna, och kan anpassa ventilationen efter det. Men behövs det, kommer man givetvis kunna forcera ventilationen för att få till minst 15 liter per sekund och person.

Mohamed Kiswani berättar att lokalerna inte ska förses med kyla från kylmaskin eller liknande.

– Skulle det bli riktigt varmt under några sommarveckor får det lösas med hjälp av forcerad ventilation eller annan typ av fläktar.

Ska det installeras solceller?

– Vi har diskuterat solceller eller liknande på taken, men några sådana lösningar finns inte med i den nu gällande budgeten. Eventuellt får det göras i ett senare skede.

Ställs det några speciella krav vid just moskébygge?

– Nej, det är samma krav som för vilken konferensanläggning eller samlingssal som helst. Det är BBR-krav enligt verksamhetsklass 2.

Budgeten för den nya moskén i Helsingborg, inklusive markinköp och den kommersiella byggnaden, är på 50 miljoner kronor. Finansiering sker via privata donationer.

I huvudbyggnaden ska det, förutom en stor böne- och samlingssal med plats för cirka 1 000 personer, finnas bland annat bibliotek, toaletter, kapprum och möjligheter till tvagning inför bön.

– Vi hoppas kunna hålla budgeten. Men den stora ökningen av bland annat materialpriserna har gjort att de flesta byggprojekt drar över budgeten. 2022 har varit extremt i det här sammanhanget, säger Mohamed Kiswani.

Även om en stor del av det praktiska arbetet med bygget sker med hjälp av externa entreprenörer, är det många församlingsmedlemmar som bidrar ideellt.

Ett bra exempel är projektsamordnaren Mohamed Kiswani med en bakgrund som civilingenjör från Chalmers och lång chefserfarenhet från byggbranschen.

– Mycket av projektgruppens, som jag leder, och byggledarnas arbete sker ideellt. En del av de entreprenörer som vi anlitar är med i föreningen och har ställt upp med både arbetskraft och material. Samma sak gäller för exempelvis arkitekten Ibrahim Younis som har ritat byggnaderna och anpassat dem efter området.

Text: Mikael Bergling

Publicerad 2 februari 2023

På nytt jobb

Dick Sellberg har anställts som säljare hos Roth Sverige AB, Malmö. Han kommer från STP Konsult.
Christel Ternström har anställts som innesäljare på Ekovent AB, Malmö. Hon kommer från Lindab.
Jenny Stenberg har utsetts till produktchef bygginfo hos Svensk byggtjänst, Stockholm. Hon kommer från Fastighetsmäklarförbundet.
 Kristin Olving har anställts som konsult för att jobba med miljöcertifieringar och taxo­nomi på Energi och miljö hos Bengt Dahlgren Göteborg AB. Hon kommer från annan bransch. Tobias Dahlquist har anställts som biträdande vvs-konsult. Han kommer från Yrgo. Jesper Knutsson har anställts som expert på cirkulära vattensystem och dagvattenhantering. Han kommer från Chalmers. Linnea-Louise Joo har anställts som biträdande konsult. Hon kommer från Chalmers. Pär Holm har anställts som elkonsult. Han kommer från Bravida. Christoffer Alm har anställts som konsult och gruppledare inom energieffektivisering. Han kommer från Chalmers industriteknik. Moa Normark har anställts som biträdande vvs-konsult. Hon kommer från Chalmers. Fredrik Risby har anställts som seniorkonsult som besiktningsman, uppdragsledare, byggledning och kontroll­ansvarig i Borås. Han kommer från Afry.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.