Solenergi | 27 okt 2022

Fler solceller ökar Öresundsbrons hållbarhet

Öresundsbron har som målsättning att bli världens mest hållbara bro. Till våren ska ytterligare 3 840 solcellspaneler sättas upp. När det är klart väntas förbindelsen producera 2,5 GWh solenergi.

Fler solceller ökar Öresundsbrons hållbarhet
Öresundsbron ska bli världens mest hållbara bro. Tillsammans med en befintlig anläggning kommer den nya solcellsanläggningen som kommer upp till våren producera förväntade 2,5 GWh solenergi. Foto: Johan Nilsson/Øresundsbron

– Världens mest hållbara bro. Det är visionen som vi börjar agera ännu mer på nu, till exempel genom att minska klimatavtrycket ytterligare, säger Bengt Hergart, anläggningsdirektör på Øresundsbron.

Vid betalstationen står redan 3 000 kvadratmeter solcellspaneler och producerar egen ström när ytterligare 10 000 kvadratmeter solpaneler placeras mellan motorvägen och järnvägen på Peberholms södra sida.

Bengt Hergart, anläggningsdirektör på Øresundsbron.
Foto: Øresundsbron

Koldioxidutsläppen från Øresundsbrons drift och underhåll uppgick till 350 ton koldioxid under 2021, vilket är en minskning med 40 procent på bara två år. Varje år upptar Peberholm omkring 500 ton koldioxid, enligt beräkningar som konsultbolaget MOE gjort med hjälp av undersökt biomassa.

– Vi reducerar kraftigt vårt koldioxidutsläpp från drift och underhåll med allt fler insatser. Vår drift är nu klimatpositiv. En ständigt ökad växtlighet och biologisk mångfald på Peberholm, som finns tack vare bygget av förbindelsen, fångar mer koldioxid än vad driften släpper ut, säger Bengt Hergart och förklarar att de gröna ambitionerna sträcker sig ännu längre.

Nu fortsätter därför Øresundsbro Konsortiet att genomlysa verksamheten för att initiera ännu fler klimatsmarta och hållbara lösningar. Målet är att lämna ifrån sig en ännu bättre bro till nästa generation.

Fakta

Fakta: Solceller på Öresundsförbindelsen

 • Mellan vägbanorna i betalstationen, i anslutning till järnvägen, finns 3 000 kvadratmeter solcellspaneler på en vall. Den första etappen var klar 2018 och den andra stod färdig 2021.
 • Solcellspanelerna vid betalstationen levererar cirka 550 000 kWh per år, vilket motsvarar cirka 10 procent av den el som behövs för att driva förbindelsen.
 • Den nya solcellsanläggningen på Peberholm består av 3 840 solcellspaneler som tillsammans utgör en yta på 10 000 kvadratmeter.
 • Totalt väntas anläggningen på Peberholm leverera 2 GWh solenergi per år.
Fakta

Fakta: Världens mest hållbara bro

Øresundsbro Konsortiet vill ta sitt ansvar för att bidra till en hållbar förändring utifrån flera av FN:s global mål. Visionen är att vara världens mest hållbara bro år 2025. Här är några områden – som hittills redan förverkligats – ur det miljömässiga perspektivet:

 • Minskad energianvändning: I fjol förbrukade förbindelsen cirka 6,1 GWh elenergi, viket är mer än en halvering jämfört med 12,7 GWh under bron första helår.
 • Solel: Med 3 000 kvadratmeter solcellspaneler vid betalstationen och snart ytterligare 10 000 kvadratmeter på Peberholm väntas förbindelsen producera 2,5 GWh solenergi.
 • Led-vägbelysning: I fjol byttes 4.500 lysrör till LED-rör i Øresundsbrons tunnel. Tunnelbelysningens energiförbrukning beräknas minska med omkring 50 procent jämfört med de gamla lysrören. Sedan tidigare har motorvägsbelysningen ersatts med LED-lampor.
 • Energisnål pylonbelysning: Øresundsbrons pylonbelysning med LED-armaturer togs i bruk i juli 2020, vilket ger en energieffektivisering på uppemot 80 procent jämfört med den tidigare belysningen.
 • Biologisk mångfald: Peberholm har framgångsrikt fått sköta sig själv utan mänsklig inblandning Från en grusig plats till ett imponerande och unikt växt- och djurliv. Inventeringar visar nu en tillbakagång bland vissa arter. Øresundsbrons fokus är att säkra en fortsatt stark biologisk mångfald och börjar därför med naturvårdande insatser på 10 av öns 130 hektar.
 • Vattenbaserad målning: Första gången bron målades blev det gjort på land med epoxibaserad färg. Nu görs det i stället med en vattenbaserad färg.
 • Grönare järnväg: Varje tåg som rullar över Øresundsbrons järnväg drivs sedan 2020 på grönare el, bland annat från vindkraft. Tågtrafikens koldioxidutsläpp på förbindelsen har minskat med drygt 70 procent jämfört med den elmix som tidigare fanns på järnvägen. Utsläppen minskar från drygt 500 till 150 ton koldioxid per år.

Källa: Øresundsbron

Publicerad 27 oktober 2022

På nytt jobb

Dick Sellberg har anställts som säljare hos Roth Sverige AB, Malmö. Han kommer från STP Konsult.
Christel Ternström har anställts som innesäljare på Ekovent AB, Malmö. Hon kommer från Lindab.
Jenny Stenberg har utsetts till produktchef bygginfo hos Svensk byggtjänst, Stockholm. Hon kommer från Fastighetsmäklarförbundet.
 Kristin Olving har anställts som konsult för att jobba med miljöcertifieringar och taxo­nomi på Energi och miljö hos Bengt Dahlgren Göteborg AB. Hon kommer från annan bransch. Tobias Dahlquist har anställts som biträdande vvs-konsult. Han kommer från Yrgo. Jesper Knutsson har anställts som expert på cirkulära vattensystem och dagvattenhantering. Han kommer från Chalmers. Linnea-Louise Joo har anställts som biträdande konsult. Hon kommer från Chalmers. Pär Holm har anställts som elkonsult. Han kommer från Bravida. Christoffer Alm har anställts som konsult och gruppledare inom energieffektivisering. Han kommer från Chalmers industriteknik. Moa Normark har anställts som biträdande vvs-konsult. Hon kommer från Chalmers. Fredrik Risby har anställts som seniorkonsult som besiktningsman, uppdragsledare, byggledning och kontroll­ansvarig i Borås. Han kommer från Afry.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.