Energimyndigheten satsar på förbättrade spisar i Afrika

Energimyndigheten satsar på program för energieffektiva spisar som kommer att minska utsläppen av koldioxid med minst fyra miljoner ton. Det sker genom förvärv av utsläppsrätter i åtta program i afrikanska länder.

Energimyndigheten har åtagit sig att förvärva utsläppsenheter från åtta program i Afrika söder om Sahara inom FN-systemets Mekanismen för ren utveckling (Clean Development Mechanism, CDM). Programmen kommer att reducera utsläppen av koldioxid med minst fyra miljoner ton genom minskad användning av icke-förnybar biomassa.

För att uppnå så stora utsläppsminskningar behöver fler än en halv miljon förbättrade spisar distribueras. Genom programmet bidrar Sverige till en snabb utbyggnad av en teknik som har låg kostnad och hög genomslagskraft, och som når upp till 2 miljoner hushåll i Afrika.

– Programmen syftar till att uppnå utsläppsreduktioner genom att halvera användningen av ved och träkol, som används som bränsle vid framförallt matlagning. Det åstadkoms genom att införa enkla spisar med betydligt bättre verkningsgrad jämfört med traditionella metoder för matlagning. förklarar Christian Sommer, projektledare på Energimyndigheten.

I vissa delar av Afrika står träbränslen för nästan 90 procent av förbrukningen av primärenergi, vilket leder till avskogning och hälsoproblem. Det står också för en stor del av hushållens utgifter.

Enligt organisationen Global Alliance for Clean Cookstoves (GACC) använder nära tre miljarder människor i utvecklingsländer traditionella spisar eller öppna eldstäder för att laga mat och värma upp sina hem. GACC uppskattar att fyra miljoner för tidiga dödsfall inträffar varje år på grund av rökexponering från dessa metoder. Kvinnor och barn är de mest drabbade.

– Förutom miljö-och hälsofördelar leder minskad bränsleförbrukning också till bättre hushållsekonomi genom att utgifterna för bränsle minskar och genom att kvinnor och barn behöver ägna mindre tid åt att samla ved, säger Christian Sommer.

Programmen genomförs både på landsbygden och i storstäder i Afrika söder om Sahara i Elfenbenskusten, Etiopien, Ghana, Kamerun, Malawi, Nigeria, Togo, Uganda och Zambia.

Källa: Energimyndigheten

Publicerad 9 april 2014

På nytt jobb

André Andersson har anställts som serviceingenjör på Lindinvent AB, Lund. Han kommer från NCC Sverige.
Håkan Askemar har anställts som säljande regionsutvecklare hos Bevent Rasch AB med placering i Stockholm. Han kommer från Ekovent.
Christian Persson har anställts som servicetekniker på Samsung AirCon i Stockholm.
André Stridh har utnämnts till vd för Umia i Ystad.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.