Energimyndigheten har testat pelletspannor

Energimyndigheten har gjort det mest omfattande testet hittills av pelletspannor i Sverige. Med den effektivaste pannan i testet kan du minska dina pelletsinköp med upp till 16 procent per år samtidigt som du minskar miljöutsläppen.

Det är stora prisskillnader, men de dyrare pelletspannorna har generellt låga miljöutsläpp och fler finneser som underlättar för dig när du ska elda.

– Med den effektivaste pannan i testet kan du minska dina pelletsinköp med 800 kilo per år samtidigt som du minskar miljöutsläppen, säger Martijn Jansen som är ansvarig för testet vid Energimyndigheten.

I testet har Energimyndigheten också mätt upp utsläppen till miljön. Hur mycket kolmonoxid, oförbrända kolväten, kväveoxider och partiklar som släpps ut via skorstenen när du eldar. Utsläppen påverkar din hälsa och vår miljö, både lokalt och globalt.

–  Testet visar att det är stora skillnader i utsläpp. Ett enkelt sätt att minska utsläppen betydligt är att koppla pelletspannan till en ackumulatortank, säger Martijn Jansen.

För att minska utsläppen är det viktigt att pelletspannan är rätt installerad och intrimmad för att passa ditt hus. Med en ackumulatortank minskar utsläppen markant. Energimyndigheten rekommenderar att du tar in offerter från minst tre certifierade installatörer om du ska installera en pelletspanna eller koppla på en ackumulatortank.

En pelletspanna är speciellt anpassad för pellets och ska inte förväxlas med en oljepanna eller kombipanna som kompletterats med en brännare för pellets. En sådan lösning är vanlig, men är inte lika effektiv och miljöutsläppen blir även högre.

Källa: ENergimyndigheten

Publicerad 26 mars 2014

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.