Energieffektivisering kan öka legionellarisk

I ivern att hålla energianvändningen nere i fastigheter kan legionellasäkerheten komma i kläm. Det är viktigt att fortsätta hålla tillräckligt höga temperaturer, varnar experter.

Kompaktlödda plattvärmeväxlare som värmer vatten snabbt och energieffektivt har blivit alltmer populära. De har många fördelar, men experter manar också till försiktighet med för låga temperaturer och för snabb uppvärmning.
– Tillverkarna pratar mest om energieffektivitet, men vi ska också leva och bo i husen med de här systemen och inte fara illa, säger Mikael Nutsos, vvs-specialist hos Locum som förvaltar många sjukhus.
En fördel med kompaktlödda plattvärmeväxlare är att de inte innehåller gummipackningar och därför får mindre problem med bakterietillväxt. Men snabbheten och låga temperaturkrav medför ändå risker, menar Mikael Nutsos, som samlat på sig en stor mängd forskningsrapporter i ämnet. Flera studier pekar på problemet med för kortvarig upphettning av vattnet.

80 smittas varje år
Legionellabakterier trivs och växer till som bäst i vatten som har en temperatur mellan 20 och 47 grader Celsius. Människor som duschar i vatten som innehåller legionella riskerar att smittas av bakterier som sprids i vattendimman och få legionärssjuka. I Sverige smittas drygt 80 personer varje år.
Av den anledningen har Boverket krav på att tappvarmvatten ska hettas upp till minst 50 grader innan det får svalna och användas av människor. Internationell forskning visar att om vattnet hettas upp till 70 grader räcker det med upphettning under en minut, för att avdödningen av bakterierna ska fungera. Om temperaturen är lägre krävs längre tid för att bakterierna ska dö.

Snabbt varmt
Kompaktlödda plattvärmeväxlare hettar upp vattnet så snabbt som på tre sekunder. Men inte alla är lika oroade över detta som Mikael Nutsos.
– Om injusteringen av tomgångstemperaturen i fjärrvärmecentralen är korrekt så finns det ingen risk för legionella. Det är dessutom turbulent strömning och höga hastigheter genom värmeväxlarna, säger Conny Håkansson, driftchef hos SGA Fastigheter.

En undersökning på uppdrag av Svenska Fjärrvärmeföreningen (nu Svensk Fjärrvärme) och Energimyndigheten 2002 visade att de flesta problem med legionella uppstår i sekundärsystemen, inne i fastigheterna. Om vatten förblir stillastående en tid i någon del av systemet kan legionellabakterierna växa till där, exempelvis i påkopplingssträckorna till tappställena eller i blandarna.
– Tappvattensystem är inte säkra om inte temperaturkraven efterlevs i hela systemet och hetvatten kan cirkulera ända ut genom blandarna. Det är också viktigt att hetvattnet är hett och att kallvattnet är kallt, säger Mikael Nutsos.

Han tycker att det är viktigt att återigen uppmärksamma riskerna med legionella, eftersom många gamla värmeväxlare håller på att bytas ut. När de nya, snabbare plattvärmeväxlarna sätts in behöver också systemen i övrigt ses över. Även Conny Håkansson tycker att det är bra att vara uppmärksam på legionellasäkerheten.
– Energieffektiviseringar kan påverka, så det är viktigt att inte snåla för mycket och välja för låga temperaturer, säger han.

Jämn temperatur viktig
Forskaren Janusz Wollerstrand vid Lunds tekniska högskola har studerat problematiken kring legionella under lång tid. Han menar att det är viktigt att regelbundet kontrollera att det är jämn temperatur i hela cirkulationssystemet. Försmutsning riskerar alltid att täppa till injusteringsventiler, vilket kan leda till ojämna och ibland för låga temperaturer.
– Dessutom är det bra att installera bakteriefilter i fastigheter där det finns många människor med svagt immunförsvar, säger Janusz Wollerstrand.

En vanlig metod för att förhindra legionella i duschar, som används av bland annat badhus, är att regelbundet spola igenom duschsystemen med 60 till 90-gradigt vatten. Det är effektivt, men inte alltid praktiskt genomförbart, menar Mikael Nutsos.
– Personal på ett sjukhus har knappast tid att regelbundet spola kranarna i tomma rum i 30 minuter. Vi måste i stället säkerställa funktionen tekniskt.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 5/2013 sid 6-7

 

 • FAKTA:  Legionella även i kallvatten
  I många fastigheter löper kall- och varmvattenledningar bredvid varandra utan isolering emellan. Då kan kallvattnet bli ljummet och det finns risk att legionellabakterier växer till även där.
  När tappvattnet har stått stilla länge, till exempel under semestern, är det bra att spola igenom blandarna hemma. Janusz Wollerstrand, forskare vid Lunds tekniska högskola, ger följande råd:
  – Spola först kallvattnet så att det blir riktigt kallt.
  – Spola sedan varmvattnet och andas då inte in vattenångan. Ett knep för att slippa vattenånga i luften är att lägga ner duschmunstycket i en hink.

  MG

Publicerad 24 maj 2013

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.