Halvfabrikat ska ge FTX

Ett tyskt forskningsprojekt har provat att fabriksbygga mindre fasadelement för renovering. I elementen monterades kanaler in.

IMG_0704

Så här monteras kanalerna i renoveringsmodulerna. Foto: Fraunhofer Institute ISE

- Renovering är dyrt, och byggnadens ägare vill ofta försöka minska på kostnaderna. Då är det lätt att ventilationen glöms bort, sade Fabien Coydon från Fraunhofer Institute ISE (Institute for solar energy systems).
Han har undersökt möjligheten att tillverka fasadelement på fabrik för att få högre kvalitet på renoveringen och minska tiden på byggarbetsplatsen. Forskarna undersökte varianten att 3D-skanna hela huset och leverera stora enheter färdiga från fabrik. Men de fastnade för en annan lösning som de kallar semi-prefabricerad. Då byggs mindre element på fabrik, vilket underlättar transporter, ökar flexibiliteten men också innebär en längre monteringsperiod på plats.

Ovanligt med FTX
När elementen skulle byggas passade man på att montera ventilationskanaler inuti väggarna. I Tyskland är det mycket ovanligt att flerbostadshus har mekanisk ventilation, en studie visar att bara 1,5 procent av alla bostäder har mekanisk ventilation och av dessa är det bara hälften som har FTX. Det går alltså inte att fräscha upp ett befintligt system när byggnaderna ska renoveras. Samtidigt är risken för fuktproblem överhängande när byggnaderna blir tätare och bättre isolerade. I Tyskland är kravet på att installera mekanisk ventilation kopplat till fönsterbyte, vilket ledde till att varje fasadelement omfattar ett nytt fönster, klimatskal och ventilation.
Fraunhofer-forskarna fick möjlighet att prova sitt koncept på det egna kontorshuset.
- Vi har fotograferat huset med infraröd kamera och ser inga spår av kanalerna. Men vi har kunnat mäta upp onödiga förluster i frånluften vilket minskar värmåtervinningen. Därför vill vi flytta kanalerna längre in i väggen, sade Fabien Coydon.

P1000200

Huset efter renovering. Foto: Fraunhofer Institute ISE

Utvärderingen inte helt klar
Projektet har studerat fem olika varianter på ventilation och värmeåtervinning. Utvärderingen är inte helt klar, men det koncept som Fabien Coydon valde att lyfta fram på Clima 2013 var en variant med FTX med lägenhetsaggregat tillgängliga från trapphusen. Valet gjordes för att minska värmeförlusterna i kanalerna. Fabien Coydon medgav att det finns problem med konstruktionen, som alltså ska studeras mer.
- Framför allt är det mycket svårt att komma åt att göra rent i kanalerna.
Nästa steg i projektet är att integrera värme- och vattenrör i fasadelementen.

Ingar Lindholm, Energi & Miljö nr 8 2013 sidan 46

 

Annons