Karin Adalberth utsedd till Årets Miljöprofil 2010

karinadalberth2.jpgUtmärkelsen Årets Miljöprofil 2010 har tilldelats Karin Adalberth under en ceremoni på Nordbyggmässan den 25 mars. Tekn dr Karin Adalberth får priset för att ha byggt Sveriges första plusenergihus, Villa Åkarp.

Juryn motiverar utnämningen av Karin Adalberth till Årets Miljöprofil 2010 med att hon har tagit en stor personlig risk när hon tidigt beslutade sig för att bygga Sveriges första plusenergihus, Villa Åkarp, att ha som sin privata bostad.

Karin Adalberth, som är tekn dr och konsult i företaget Prime Project, har bland annat investerat i avloppsvärmeväxlare och solceller för att klara målet att generera mer energi än vad som går åt i villan, utslaget över ett år. Villa Åkarp har lett till en ökad mediebevakning av miljövänligt byggande och till insikten att plusenergihus kan bli verklighet, även i Sverige.

ÅRETS MILJÖPROFIL delas ut till en person som är verksam i Sverige och har arbetat med miljöfrågor i minst två år. Personen ska helst ha varit med om att gräva nya spår, kanske tagit en risk för miljövärdena och gjort något konkret som i sig innebär en förändring mot ett uthålligt samhälle. En person som framstår som en förgrundsfigur när det gäller miljöfrågor. Bakom priset, som delas ut för sjunde gången vid Nordbygg 2010, står Energi- och Miljötekniska Föreningen och tidningen Energi & Miljö. 

Tidigare pristagare har varit Bernt Johansson Skanska (år 1998), Johnny Kellner, miljöchef, JM (år 2000), Margot Wallström (år 2002), professor Bo Nordell, Luleå tekniska universitet (år 2004), professor Björn Karlsson, Lunds tekniska högskola (år 2006), och Rolf Kling, VVS Företagen (år 2008). 

I juryn ingår:Anders Asp, VD för Svensk Ventilation, Mats Björs, VD för Byggherrarna, Signhild Gehlin, Generalsekreterare för Energi- och Miljötekniska Föreningen, Ingar Lindholm, Chefredaktör Energi & Miljö.

(Foto: Ingar Lindholm)

Källa EMTF  

Annons