Ehrenberg: ”Såld el ska kunna kvittas mot köpt”

Kunderna vill helst köpa vindkraft för egen elproduktion. Men i verkligheten fungerar solceller bäst, berättar samhällsdebattören Johan Ehrenberg, som numera är företagare inom egen el. Han hävdar att varje bidrag är betydelsefullt vid en omställning till ett grönt samhälle.


Johan Ehrenberg har funnits med i många debatter, numera hörs och syns han inom området egen förnybar elproduktion. I mycket kanaliseras engagemanget genom egna företaget Egen El som säljer solceller och små vindkraftverk. Som typiskt för Johan Ehrenberg när han ger sig in på något område, är det för att påverka:
– Jag säljer solceller för att förändra politiken och för att få igång den här marknaden. Någon måste ta ett pedagogiskt ansvar, jag vill visa att egen el fungerar.
Bakom engagemanget finns hans tro att egenproducerad småskalig el är en viktig pusselbit i framtidens energisystem.
– Ska nästan all olja och kol ersättas behövs all möjlig elproduktion, även i våra hem. Alla alternativ behövs och egen elproduktion kan bidra till en snabbare omställning av energisystemen, säger Johan Ehrenberg.

Ny lag på gång
En tydlig efterfrågan på solceller och små vindsnurror finns, men oklarheter kring lagstiftning har hämmat utvecklingen, anser han.
– Vi får tjugo nya kundförfrågningar varje dag. Oklarheterna kring lagstiftningen har länge varit en propp. Både kunder och nätföretag har väntat på den nya lagen om småskalig elproduktion. Näringsdepartementet har gjort bort sig, genom att det tagit så lång tid att ta fram lagförslaget.
När detta är publicerat ska den nya lagen om utmatning på elnätet ha gått igenom riksdagen.
Men lagförslaget har missat åtgärder som Johan Ehrenberg anser behövs. Han vill bland annat se kvittningsrätt, alltså att såld el ska kunna kvittas mot kostnaden för inköpt el från nätet.
– Kan man kvitta så slipper man administrationen. Blir det byte av regering i höst, så kan vi räkna med kvittning av tillverkad el, tror han.

Tre typer av köpare
Egen el har kanske inte blivit en folkrörelse. Men Johan Ehrenberg har hittills samlat på sig 4 000 kundkontakter, dock inte så många installerade anläggningar. Han tycker att det är mycket, då egen el är rätt krävande tekniskt.
Han kan se tre olika typer av kunder. Ingen av dem drivs av ekonomi i första hand.
– Vi har teknikintresserade som kan energi. De vill sluta snacka och sätta upp anläggningar. Vi har även företag som vill visa framfötterna och miljöprofilera sig. En tredje grupp är gröna husägare, som köper tack vare de statliga solcellsbidragen – de räknar inte tjäna pengar, men vill ha trygghet, beskriver han.
Men med det statliga investeringsbidraget kan ändå solceller bli en hygglig affär, menar han. Efter 15 till 20 år har den producerade elen betalt anläggningen, som Johan Ehrenberg uppger har en teknisk livslängd på 40 år.

Bra vind krävs
Ett litet vindkraftverk kan återbetala sig på 7 till 10 år, enligt Ehrenberg.
– Men då måste det blåsa bra på platsen, säger han, och konstaterar att så inte alltid är fallet.
Ändå efterfrågar de flesta kunderna initialt små vindkraftverk.
– Men i 70 procent av fallen får vi rekommendera att inte satsa på vind. Det finns en stor okunskap om vindkraft, folk vill sätta upp på platser där det inte blåser tillräckligt.
Han förordar flera månaders vindmätning, innan beslut. Andra utmaningar med små vindkraftverk, som Johan Ehrenberg mött, är buller, oklara regler för bygglov, hur man förankrar stöttande vajrar och reser master.
– De krävs rätt mycket för ett litet vindkraftverk, så de som själva sätter upp är åt proffshållet, konstaterar han.

Får inte alltid betalt
Erfarenheterna från solcellsanläggningarna är betydligt bättre.
– Vi har inte haft några klagomål på solcellsanläggningar, förutom någon som var ledsen över snö som täckte den.
Anslutning av egen el kräver godkännande av elnätsbolaget. Johan Ehrenbergs erfarenhet är att de stora elnätsbolagen har fungerande rutiner för inkoppling. Men betalt får man inte alltid.
– Jag har själv nettomätare på mina privata anläggningar och får cirka 50 öre för de få kWh som jag levererar ut. Det är ett stöd från nätbolaget Utsikt som visat framfötterna och gått längre än andra nätbolag.
Teknisk utveckling kan göra åtskilligt för att bättra på egen-el-tekniken, så att den kan användas av vanliga hushåll. Han nämner att Egen El utvecklar nya produkter för solel, exempelvis en anordning så att solcellerna kan sättas på taknock och ta mindre plats.
Och han tror allt fler apparater kan bidra till husets elförsörjning.
– Jag tror vi kommer att göra el i produkter som vi hittills inte tänkt oss för energiproduktion, säger han och exemplifierar med vertikala frånluftsfläktar på tak som kan konstrueras för att alstra el.
– Varje sådan kan ge 200 watt, det blir mycket om man fyller ett tak.
Men kan man inte få mer miljönytta och energi från andra energiinvesteringar, det finns ju många energiåtgärder som betalar sig på bara några få år?
– Miljönytta handlar om att ställa om långsiktigt till grön energi, då måste vi börja redan nu. De “olönsamma solcellerna” är kan bli en jättevinst om energipriserna stiger vilket de snart gör på grund av oljebrist och klimathotet från kol, hävdar Johan Ehrenberg. – Så för mig är det inte antingen eller, det är både och.

Björn Åslund, Energi & Miljö 3/10

Publicerad 18 mars 2010

På nytt jobb

Anna Cornander har utsetts till produktchef för hållbar fjärrvärme hos Eon, Malmö. Hon kommer från Rise.
Ann Wingård har utsetts till försäljningschef på Indoor Energy, Solna. Hon kommer från Coromatic.
Christopher Peralta har anställts som energicontroller hos Enstar AB, Stockholm. Han kommer från annan bransch. Abiel Tesfamhret har anställts som energikontroller. Han kommer från Knivsta kommunfastigheter och bostäder.
Daniel Serell har utnämnts till vd för Sandbäckens rör i Kalmar AB där han tidigare var projektledare.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.