Effsys+-projekt ska spara energi

Sverige har sedan 1995 kontinuerligt bedrivit forskning inom kyl- och värmepumpteknik i nationella program. Det senaste i raden är det pågående programmet EFFSYS+.

I den andra utlysningsomgången som nyligen avslutades, beviljades forskningsanslag för 7 nya projekt. Totalt är nu 20 projekt igång med deltagande och samfinansiering från mer än 100 företag. Aldrig förr har intresset från näringslivet varit så stort.

En av målsättningarna med det nuvarande forskningsprogrammet är att skapa lösningar som medför en energibesparing på 8 %.

– Med de projekt vi har startat ser vi stora möjligheter att infria de höga målsättningarna för programmet. Omräknat till reda pengar innebär målsättningen att fastighetsägarna ökar sina årliga besparingar med cirka 800 miljoner kronor och att livsmedelsbranschen minskar sina kostnader med cirka 130 miljoner kronor per år, säger Martin Forsén, ordförande för EFFSYS+.

För mer information om forskningsprojekten, besök programmets hemsida www.effsysplus.se.

EFFSYS+ är ett fyrårigt forskningsprogram där budgeten för perioden är 88 miljoner kronor, varav Energimyndigheten bidrar med 36 miljoner, resten är insatser från företag. Programmet ska bidra till att den svenska industrin för kylteknik och värmepumpar fortsätter att utvecklas och dess konkurrenskraft stärkas, såväl nationellt som internationellt.

Källa: Effsys+

Publicerad 24 februari 2012

På nytt jobb

Anna Cornander har utsetts till produktchef för hållbar fjärrvärme hos Eon, Malmö. Hon kommer från Rise.
Ann Wingård har utsetts till försäljningschef på Indoor Energy, Solna. Hon kommer från Coromatic.
Christopher Peralta har anställts som energicontroller hos Enstar AB, Stockholm. Han kommer från annan bransch. Abiel Tesfamhret har anställts som energikontroller. Han kommer från Knivsta kommunfastigheter och bostäder.
Daniel Serell har utnämnts till vd för Sandbäckens rör i Kalmar AB där han tidigare var projektledare.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.