AMBITIÖST | 20 jun 2022

Effektiv ventilation i Solnas nya Haga norra

Haga norra är en helt ny stadsdel som växer fram i Stockholm. GK är med och utvecklar ventilation för framtidens behov av hållbarhet och energieffektivitet.

Effektiv ventilation  i Solnas nya Haga norra
Haga norra är en ny hållbar stadsdel som växer fram i Stockholm. Foto: GK

– Det känns kul att vara med och bygga en helt ny stadsdel i Stockholm. Det är ett stort projekt som också är ambitiöst ur hållbarhetssynpunkt. När det kommer till kontor är ventilationen väldigt viktig för inomhusklimatet. Det påverkar i förlängningen trivseln och produktiviteten för de anställda, säger Martin Vujicic, regionchef för region öst på GK.

Martin Vujicic, regionchef för Region öst på GK. Foto: GK

Haga norra är en helt ny stadsdel, angränsande till Hagaparken och Arenastaden i Solna. Hållbarhet är ledordet i projektet och alla hus miljö­certifieras för att minska klimatpåverkan. Egenproducerad el från solceller på taken kombineras med el från vindkraft och bergvärme. GK deltar i projektet med ansvar för ventilationen till bland annat kontor, restauranger, garage och gym.

Smart teknik är en viktig del i Haga norra. Ventilationen kommer att vara behovsstyrd för att inte ventilera mer än nödvändigt, och på det sättet spara energi.

Mycket av husen i Haga norra byggs av återvunnet material. Det som är nytt ska vara av hög kvalitet för att hålla länge. Smarta lösningar som utökad dagvattenhantering och gröna sedumtak ska bidra till att stadsdelen bättre kan hantera kraftiga skyfall. Totalt ryms 27 000 kvadratmeter kontors­yta i Kvarter 1, den del av stadsdelen som byggs just nu och planeras vara färdig för inflyttning 2024.

För att spara plats har ventilationsaggregaten platsbyggts. Det har frigjort omkring 700 kvadratmeter kontorsyta i kvarteret. Den behovsstyrda ventilationen minskar mängden energi som krävs för att driva fram luften och för att värma eller kyla luften till rätt rumstemperatur.

Publicerad 20 juni 2022

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.