GEOMETRI | 13 apr 2021

Djupaste borrningen någonsin i Göteborg

Djupaste borrningen någonsin i Göteborg
Geotermisk energi är en av Göteborg energis insatser för ett mer hållbart Göteborg.

Just nu genomför Göteborg energi en provborrning ned till en kilometers djup – den djupaste borrningen någonsin i Göteborg. Värme från jordens inre, så kallad geotermisk energi, kan bli ett nytt sätt att värma fjärrvärmevattnet i Göteborg.

Text: Peter Olofsson • Foto: Göteborg energi

En geotermisk anläggning drivs av enbart el och innebär inga bränsletransporter eller lokala utsläpp.

– Vi genomför nu en provborrning ned till en kilometer. Syftet är att mäta temperaturen för att kunna skaffa oss en bild av hur långt vi behöver borra för att nå vår måltemperatur på cirka 120 grader i en framtida fullskalig anläggning, säger Alexandra Angelbratt, projektledare på Göteborg energi.

Geotermisk energi innebär att vatten pumpas djupt ned i berggrunden, leds genom ett uppsprucket berg och värms upp. Därefter pumpas det varma vattnet upp och används i fjärrvärmenätet.

– En geotermisk anläggning drivs av enbart el och innebär inga bränsletransporter eller lokala utsläpp. Den kan också placeras där det finns behov av värme, även i en stadsmiljö eftersom det inte behövs någon stor yta för anläggningen, konstaterar hon.

– Vi genomför nu en provborrning ned till en kilometer, konstaterar Alexandra Angelbratt, projektledare på Göteborg energi. Foto: Privat

Provborrningen sker på kommunal mark i Högsbo. Att borra ett hål en kilometer ned i jorden har aldrig tidigare gjorts i Göteborg. Varje dag hämtas borrproverna av Göteborgs universitet som genom dessa får en samlad bild av hur berggrunden ser ut. Borrningen sker genom så kallad kärnborrning och genomförs av företaget Geogruppen på uppdrag av Göteborg energi.

– Geogruppen ser på sin del av uppdraget med stor spänning. Det här är ett av de projekt som vi är engagerade i som direkt är till för att förbättra vår miljö och minska koldioxidutsläppen, säger Mikael Lilja, vd för Geogruppen.

Om utfallet från provborrningen är positivt planeras för nästa steg – en ny provborrning till två kilometers djup. Platsen för denna borrning är ännu inte bestämd. En fullskalig geotermisk anläggning kommer att kräva ett borrdjup på runt sex kilometer.

Publicerad 13 april 2021

På nytt jobb

Per Löfström har utnämnts till chef för PE Teknik & arkitekturs affärsområde vvs-design.
Magnus Rundqvist har anställts som säljare i distrikt Syd hos Gebwell AB. Han kommer från Beulco.
 Mikael Wall har anställts som kalkyl- och säljansvarig hos Ventab Göteborg AB, Göteborg. Han kommer från IV Väst.
Anette Edsvik har anställts som säljare på Inventiair AB, Stockholm. Hon kommer från annan bransch.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.