Decentraliserade fläktar sparar energi

Decentraliserade fläktar sparar energi
Exakt hur stor energibesparingen blir beror bland annat på fläktarnas verkningsgrad. Det innebär att valet av fläktar och hur dessa styrs är avgörande. Foto: Istockphoto

Det går att spara 10–20 procent av fläktenergin med hjälp av decentraliserade fläktar. Det visar en studie vid forskningsinstitutet Rise.

TEXT: MIKAEL BERGLING

Det är inte ovanligt att ventilationen i ett klassrum är dimensionerad för ett färre antal elever än vad som faktiskt vistas där.

Fläktars elanvändning utgör en stor del av den totala elanvändningen i fastigheter. Teoretiska- och labbstudier har tidigare visat på en stor potential att spara el från fastigheters fläktsystem genom att använda ventilationssystem med decentraliserade fläktar.

I en studie visar forskaren Caroline Markusson vid Rise att det även går att göra i praktiken.

På Systemairs kontor utanför Oslo installerades ett decentraliserat ventilationssystem med nio zoner (18 fläktar). Systemet har mekanisk från- och tilluft med värmeåtervinning och består i grunden av befintligt CAV-system. Kanaldragningar och centralaggregat bibehölls, men kompletterades med decentraliserade fläktar för både till- och frånluft.

Studien visar på en energibesparing på 10–20 procent i fläktenergi. Exakt hur mycket beror bland annat på fläktarnas verkningsgrad. Det innebär att valet av fläktar och hur dessa styrs är avgörande för hur stor besparingen blir.

Energibesparingen i ett decentraliserat ventilationssystem beror, enligt studien, på att tryckfallen minskar jämfört med ett traditionellt system. Varje decentraliserad fläkt trycksätter flödet i ”sin” del av systemet med det tryck som krävs för just den delen. I ett traditionellt system, med enbart en central fläkt, trycksätter fläkten hela flödet utifrån det högsta tryckfallet.

I sin rapport konstaterar Caroline Markusson att decentraliserade fläktar bland annat kan vara ett bra alternativ vid uppgradering av ventilationssystem som är i behov av en kapacitetsökning. Befintligt aggregat och kanalsystem kan bibehållas och förstärkas med hjälp av decentraliserade fläktar. Man får ett bättre inomhusklimat utan att öka energianvändningen.

Caroline Markusson. Foto: Privat

Caroline Markusson lyfter bland annat fram skolor som ett tydligt exempel. Det är inte ovanligt att ventilationen i ett klassrum är dimensionerad för ett färre antal elever än vad som faktiskt vistas där. Decentraliserade fläktar kan då vara en bra väg att förbättra innemiljön utan att öka energianvändningen.

En förklaring, enligt rapporten, till att det hittills inte varit speciellt vanligt med decentraliserade ventilationssystem är små fläktars sämre verkningsgrad. Men så är inte längre fallet. Andra hinder har tidigare varit systemkomplexitet, svårigheter med underhåll, kabeldragning och möjligheter till styrning.

I takt med att mindre elmotorer blivit effektivare har även mindre fläktar blivit det. Ett möjligt nästa steg i utvecklingen av decentraliserade fläktsystem som diskuteras i rapporten är att ytterligare reducera tryckfallen i ventilationssystemen genom att byta ut spjäll och reglerspjäll med direktflödesreglerade fläktar.

Skiss över centralaggregatets uppbyggnad. Illustration: Rise

Exempel på uppbyggnad för ett decentraliserat fläktsystem. Illustration: Rise

Fakta

Verkningsgraden avgör besparingen
• På e2b2.se kan rapporten ”Energieffektivare ventilation med decentraliserade fläktar” laddas ner. Studien visar bland annat:
• Det går att spara 10–20 procent i fläktenergi med decentraliserade fläktar
• Systemet levererar till- och frånluftsflöde som planerat
• Verkningsgraden för fläktarna i det decentraliserade systemet har stor betydelse för hur stor energibesparingen blir

Publicerad 17 juni 2021

På nytt jobb

 Jeanna Nylander har utsetts till vd för Bengt Dahlgren Syd AB, Malmö. Hon kommer från Allbygg.
Anders Sjögren har utnämnts till vd för Bastec AB, Stockholm. Han var tidigare affärsområdeschef Produkter på företaget.
Victor Ahl har anställts som energi- och vvs-ingenjör hos Energija, Jonsered. Han kommer från Afry.
Marcus Sandlund har utnämnts till kommersiell direktör på Caverion. Han var tidigare affärsområdeschef för advisory business i företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.