Dålig dokumentation gav miljonböter

Högsta Domstolen vägrar prövningstillstånd för den kvalitetsansvarige som i hovrätten dömts att betala en miljon kronor till en småhusägare. Domen ligger därmed fast.

En småhusbyggare (privatperson) anlitade en kvalitetsansvarig. Vid besiktningen konstaterades så många fel att entreprenaden inte godkändes och något slutbevis lämnades inte ut. Trots påstötningar fick heller inte den kvalitetsansvarige betalt för ett antal fakturor. Efter att byggherren stämt den kvalitetsansvarige (och vice versa), dömdes byggherren att betala den kvalitetsansvariges kostnader. Byggherren överklagade dock till hovrätten, där ärendet tog en helt annan vändning. Hovrättens ledamöter ansåg att den kvalitetsansvarige varit oaktsam avseende vissa på förhand överenskomna kontroller, och dömde den kvalitetsansvarige till en miljon kronor i skadestånd till byggherren. Domen överklagades till Högsta Domstolen, som nu har meddelat att man inte beviljar prövningstillstånd.

Hyckleri i branschen Sedan ärendet påbörjades har en ny plan och bygglagstiftning inrättats, och namnet kvalitetsansvarig har bytts till kontrollansvarig. Den sistnämnde har också fått utökat ansvar. Hans Severinson, med mångårig erfarenhet av besiktningar, konstaterar att hovrätten i sin dom pekar på att uppdragstagaren inte enbart ska se till att kontrollplanen blir ifylld. Denne ska även se till att samhällskraven i PBL uppfylls: – Här finns i branschen ett omfattande hyckleri som denna dom kan medverka till att stävja. Ett vanligt dilemma för kvalitetsansvarige/kontrollansvarige är att beställaren inte låtit kontrollplanens krav ingå i entreprenörens avtal. KA får då be snällt att få in intyg från entreprenörernas egenkontroller, säger han.

Hans Severinson menar därför att kvalitetsansvariga måste peka med hela handen. – I det aktuella fallet, där kontroll av grundläggning fanns med i kontrollplanen både som egenkontroll och som kontroll av kvalitetsansvarig, hade denne lätt kunnat undvika skada genom att ställa krav på beställaren. Beställaren skulle se till att kontrollplanens punkter i berörda delar skulle utföras av aktuell entreprenör som verifierande egenkontroll, till exempel kompletterad med bilder. Dessutom borde entreprenören tvingats att anmäla tidpunkter för KA:s aktuella kontrollmoment, och villkora med att bygget stoppas tills kontrollerna kunnat göras, vid sen avisering.

Dålig dokumentation gav miljonböter

Domen visar att dålig dokumentation kan bli dyrbart för kontrollansvariga. I det aktuella fallet blev notan en miljon kronor. Foto: Ingar Lindholm

 Enligt Hans Severinson är sensmoralen att domen är bra, trots att den initialt kan hämma tillväxten av den underdimensionerade kåren av kvalitetsansvariga/kontrollansvariga. Han anser att förändringarna i PBL med ökat ansvar leder till högre status och bättre betalt, vilket på sikt borde gynna tillväxten av kontrollansvariga. Förändringarna leder också till oberoende från beställaren och att KA:s objektiva roll mot utförarna stärks. Vidare får dessa klart för sig att KA är mer än att köpa ett intyg för några tusenlappar. – Lydelsen i nya PBL om KA och kontrollplanen som medel att säkerställa att samhällskraven uppfylls får nytt ljus i den debatt som jag hoppas kommer efter domen.

Tankeställare Konsulten Jan Wennerberg, Wikström VVS-Kontroll i Göteborg, tror att det kan bli en rädsla bland besiktningsmän för att åta sig kontrollansvarsuppdrag. – Detta blir en tankeställare när man upprättar en kontrollplan. Det finns en risk att vi i framtiden enbart åtar oss att ta in egenkontrollplaner och sådant pappersarbete. Man måste betänka att det handlar om ganska blygsamma ersättningar, liksom att konsultförsäkringen knappast lär täcka skadestånd på miljonbelopp som i det aktuella fallet. Skadeståndet på en miljon känns också godtyckligt satt.

Hög kostnad Även Krister Lindgren, entreprenadjurist hos Andersson Gustafsson Advokatbyrå, konstaterar att den kvalitetsansvarige inte klarat de okulära kontrollerna på överenskommet sätt enligt domen. Han menar dock att de som kan inte ska vara oroliga att åta sig kontrolluppdrag. – Det viktigaste är att man är på det klara över uppdragets omfattning, att man gör dokumenterade arbetsplatsbesök samt att man inte slarvar med övrig dokumentation. Med dagens mobiltelefoner, där man enkelt kan fotodokumentera det man upplever kan inte dokumentationen vara ett stort problem, säger han.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 2/2013 sidan 6-7

 

  • FAKTA: kvalitetsansvariga/kontrollansvariga En ny plan- och bygglag trädde i kraft den 2 maj 2011. Kvalitetsansvarig ersattes av kontrollansvarig. Den kontrollansvarige ska vara certifierad och ha en självständig ställning i förhållande till den som utför de åtgärder som ska kontrolleras. Enligt den nya lagen har den kontrollansvarige en stärkt roll och utökade arbetsuppgifter och det ställs därför högre krav på den kontrollansvariges kompetens. Källa: Boverket
Publicerad 22 februari 2013

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.