Ventilation | 24 feb 2021

Covid-19: ”Vädra ut med ett ordentligt tvärdrag”

Covid-19: ”Vädra ut med ett ordentligt tvärdrag”
Bra ventilation kan förhindra spridningen av covid-19, enligt Lars Ekberg.

– Det hade varit roligt att säga att det behövs avancerad teknik för att bemästra viruset Sars-CoV-2 men det handlar mer om att se till att ventilationen fungerar efter de riktlinjer som gäller, konstaterar Lars Ekberg, adjungerad professor i inneklimatteknik på Chalmers.

– Flera studier visar att viruset Sars-CoV-2 kan vara luftburet. Även om risken för smitta är störst vid närkontakt med en sjuk människa som hostar, kan ventilationen spela en viktig roll för att motverka långväga smittspridning i huset.

Det handlar mer om att se till att ventilationen fungerar efter de riktlinjer som gäller.

Det konstaterar Lars Ekberg i en intervju på Chalmers hemsida där han berättar att han i en rapport sammanfattat förslag till åtgärder som publicerats i Sverige och i andra delar av världen.

– Allt vi gör som individer – tvättar händerna, håller fysiskt avstånd och stannar hemma när vi är sjuka – medverkar till minskad smittspridning. Till det kan vi också addera bra ventilation, framför allt i byggnader som samlar människor.

Och är inte ventilationen tillräckligt bra är rådet: Vädra ut med ett ordentligt tvärdrag, menar Lars Ekberg, som har mer än 20 års erfarenhet av inomhusklimat och byggnaders energianvändning.

Lars Ekberg är konsult på CIT Energy Management och adjungerad professor vid Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik på Chalmers. Hans arbete omfattar kontor, bostäder, skolor och tillämpningar inom läkemedelsindustrin, vid biotekniklaboratorier samt i museer och teatrar.

Rapporten innehåller även en beräkningsmodell vid riskbedömningar. Den sammanfattar också råd och riktlinjer både från myndigheter och branschorganisationer i Sverige och internationellt.

Text: Peter Olofsson • Foto: Chalmers

Fakta

Läs mer

• Läs mer om covid-19 på sidan 30, den andra delen av en artikel där Magnus Olofsson, medicine doktor, tolkar aktuell forskning om folkhälsoaspekter av covid-19. Översikten tangerar byggtekniken, i första hand vatten och avlopp.

• De förslag till åtgärder som Lars Ekberg ger återfinns i rapporten ”Nordic collaboration to reduce transmission of viral disease in indoor air”. Läs mer på chalmers.se.

Publicerad 24 februari 2021

På nytt jobb

 Jeanna Nylander har utsetts till vd för Bengt Dahlgren Syd AB, Malmö. Hon kommer från Allbygg.
Anders Sjögren har utnämnts till vd för Bastec AB, Stockholm. Han var tidigare affärsområdeschef Produkter på företaget.
Victor Ahl har anställts som energi- och vvs-ingenjör hos Energija, Jonsered. Han kommer från Afry.
Marcus Sandlund har utnämnts till kommersiell direktör på Caverion. Han var tidigare affärsområdeschef för advisory business i företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.