Arkitektur | 5 maj 2014

Cool arkitektur med moduler

Ingrid Westman står bakom ett nytt koncept för att bygga passivhus av förtillverkade moduler som utvärderas just nu. Målet är att få fram moduler lämpliga för förskolor och flerfamiljshus.

cool-arkitekturPassivhus behöver inte vara tråkiga lådor med små fönster. Det vill företagen bakom Villa Värmdö visa. Foto: Katie Newburn

I villan, som förtillverkades i en fabrik i Polen och monterades på plats i Kovik på Värmdö förra året, bor nu två vuxna och tre barn i ett levande experiment. Projektet, som får stöd av programmet Lågan, ska utvärdera ett nyutvecklat byggkoncept för passivhus. Villan är byggd av förtillverkade moduler med stålstomme och betongbjälklag. Förtillverkning är ett sätt att få ner produktionskostnaderna för passivhus, men det är inte det enda syftet med projektet.

– Vi vill också visa att det går att göra cool arkitektur för hus som byggs av moduler. Det finns många som har uppfattningen att passivhus automatiskt blir fula, med jättetjocka väggar och små fönster. Men så behöver det inte vara, säger Ingrid Westman, projektledare och vd för Friendly Building, som bygger nyckelfärdiga lågenergihus.

Modulkonceptet är framtaget av Ingrid Westman tillsammans med konsulter och den polska fabriken. Ingrid Westman, som är civilingenjör i väg och vatten och certifierad passivhusexpert via IGPH, har arbetat mycket med husets täthet som är lägre än 0,3. Hon menar att tätheten är en av de viktigaste faktorerna i ett energisnålt hus, liksom isoleringen och ventilationens verkningsgrad. Tätheten är också något som ska lösas på ritbordet och inte genom tejpning av plast.

– Vi har tagit fram en metod som vi tror på och där skarvarna blir jättebra. Modulernas hopsättning blir klockren! säger hon.

Från september förra året och fram till november i år görs regelbundna mätningar i den 180 kvadratmeter stora villan på Värmdö. Bland annat mäts temperaturer med värmekamera, radonhalter, och i varje rum finns koldioxidmätare. Mätningarna görs i samarbete med forskare från KTH Byggvetenskap, och ska ligga till grund för den slutliga utvärderingen.

– Just nu ligger huset nära passivhusstandard, men vi är inte helt klara ännu. Målet är att nå 4,5 watt per kvadratmeter. Om vi installerar solceller blir det ett nollenergihus, säger Ingrid Westman.

Anledningen till att passivhusmodulerna provas ut i en villa är att den är enklare att provtrycka än ett större hus. Tanken är dock att det färdiga modulkonceptet ska användas i förskolor, radhusområden och flerbostadshus.

– Det är rationellare att bygga så här även för större hus. Och vi måste gå ditåt om vi ska klara 202020-målet! säger Ingrid Westman.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 4/2014 sidan 20

Fakta

Arkitektritat på Värmdö

  • Villan ligger i Kovik på Värmdö och är uppförd 2013 av passivhusmoduler förtillverkade i Polen.
  • Den 180 kvadratmeter stora villan har uppvärmningsbehovet 18 W/kvm och förväntas bli nollenergihus tack vare solceller.
  • Arkitekt: Cage Copher, Street Monkey.

Fakta

Publicerad 5 maj 2014

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.