Miljö | 18 aug

Climat 80:s flytt – rekord i återbruk

När Climat 80 flyttade till nya lokaler i höstas var det södra Sveriges största återbruksprojekt av interiörer. I en tillbyggnad till lokalerna ska det energi­smarta systemet ARE Sensus lanseras i Sverige.

Climat 80:s flytt – rekord i återbruk
I höst firar Climat 80 sin 40-årsdag, och har nu flyttat in i nya lokaler tillsammans med ägaren, finska företaget ARE. Foto: Climat 80

I höst firar Climat 80 sin 40-årsdag och lagom till jubileet har företagsgruppen flyttat in i nya lokaler tillsammans med ägaren, det finska företaget ARE. Efter många år med utspridda kontor har de flesta anställda samlats i en gemensam fastighet i Arlöv i utkanten av Malmö.

Flytten som pågick under hösten 2022 var södra Sveriges dittills största återbruksprojekt av interiörer. Med hjälp av företaget Cirkulär interiör hämtades möbler från ett nedlagt Stockholmsföretag, samtidigt som en del av de egna möblerna återanvändes. Uppskattningsvis är 95 procent av inredningen återbrukad, bland annat kontorsstolar, bord och förråd.

ARE Sensus passar för större ytor med både uppvärmnings- och kylbehov, som kontor, sjukhus och hotell.

Återbruk i den här omfattningen innebär logistiska utmaningar. Tillräckliga kvantiteter med möbler ska skaffas och avveckling och inflyttning ska passa in tidsmässigt. Det finns dessutom bara en viss mängd av möblerna. När en del saker kom bort i samband med flytten fick man tänka om. Men det löste sig och de ansvariga är nöjda med resultatet.

Marcus Malmström, Climat 80.Foto: Climat 80

– Det är bra för miljön och möblerna är som nya. Om vi inte tagit vara på dem hade de bara slängts bort och det känns ju helt tokigt, säger Marcus Malmström, affärsområdeschef på Climat 80.

De nya kontorslokalerna består av en renoverad fastighet på cirka 6 000 kvadratmeter och en mindre tillbyggnad. Påbyggnaden med 20 kontorsplatser och två konferensrum ska fungera som ett showroom för ett energismart byggsystem som är helt nytt i Sverige, ARE Sensus. ARE har tagit fram systemet som redan finns i 50 fastigheter i Finland. För tre år sedan köpte ARE Climat 80 för att kunna introducera sitt system även i grannlandet.

Anders Welander, Climat 80. Foto: Climat 80

– Det är ett patenterat system, en helhetslösning som innefattar både värme, ventilation och styrteknik. Konceptet ska lanseras i Sverige i samband med att Climat 80 firar sitt jubileum i september, säger Anders Welander, marknadschef på Climat 80.

I ett rymligt fläktrum som är placerat i lagerlokalen i anslutning till påbyggnaden ska bland annat systemets lågenergicentral och det specialbyggda ventilationsaggregatet visas upp. Lågenergicentralen styr alla energiflöden i byggnaden på ett intrikat vis. Den har koll på var gratisenergier finns att hämta och ser till att värme- och kylenergier tas till vara och återvinns, till exempel kyla från uteluften eller rest­värme från kontorslokalerna.

Vi har kopplat in mätare överallt i byggnaden så att vi kan kontrollera hur mycket värme, kyla och elenergi som vi förbrukar på den här lilla ytan

ARE Sensus är ett trerörssystem som för ut vattenburen värme respektive kyla i två rör till lokalerna medan det bara går ett rör tillbaka. De två rören går samman i ett innan det når fram till de slingor i takpanelerna som strålar ned antingen värme eller kyla i rummen.

– Eftersom det alltid är antingen värme eller kyla som strålas ned kan rummen inte värmas och kylas samtidigt. Det händer ofta i andra system men här sker inte den överlappningen, säger Anders Welander.

Fakta

ARE Group

  • ARE Group är ett finskt familjeföretag inom bygg- och installationsbranschen. 2018 expanderade bolaget till Sverige med köpet av Kungälvs rörläggeri AB och 2020 förvärvades Climat 80 AB.
  • Totalt har koncernen 3 300 anställda, varav 700 inom ARE Sverige. ARE Group är en del av Conficapkoncernen.

Enligt Anders Welander innebär systemet fördelar för inomhusklimatet eftersom drag kan undvikas och temperaturen kan hållas på en jämn nivå. Det innebär också att temperaturen upplevs som lägre på sommaren och högre på vintern än vad termometern visar.

Eftersom uppvärmning och kylning sker från paneler i taket behöver inga radiatorer eller kylbafflar installeras och luftflöden kan styras enbart efter ventilationsbehov. Överbliven värme/kyla tas tillvara och styrs av lågenergicent­ralen i flera loopar genom systemet för att användas där den behövs. I det specialgjorda ventilationsaggregatet tas till exempel överbliven värme från rummen tillvara för att värma tilluften och det nedkylda vattnet kan sedan användas för kylbehov.

Fakta

Climat 80

  • Climat 80 AB bildades 1983 och erbjuder helhetslösningar inom kyla, värme, el, ventilation och fastighetsservice.
  • Företagsgruppen består av åtta specialistföretag med sammanlagt ungefär 400 anställda.

ARE Sensus passar för större ytor med både uppvärmnings- och kylbehov, som kontor, sjukhus och hotell. Konceptet är väl beprövat i Finland och har använts där i två decennier. Systemet har visat sig kunna minska förbrukningen av köpt värme med 15–30 procent och förbrukningen av köpt kyla med 30–40 procent jämfört med ett konventionellt system.

– Vi har kopplat in mätare överallt i byggnaden så att vi kan kontrollera hur mycket värme, kyla och elenergi som vi förbrukar på den här lilla ytan. Jag ser fram emot att visa upp ARE Sensus för svenskarna, säger Anders Welander.

Text: Lena Frändfors

Publicerad 18 augusti 2023

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.