Centrum för ny klimatriktig energiteknik i Kalmar

Som ett led i att stimulera införande och effektivisering av ny energiteknik har ett tvåårigt samverkansprojekt initierats mellan Högskolan i Kalmar, Lunds Tekniska Högskola och industrier inom Närvärmegruppen av nätverksföretaget Sustainable Sweden Southeast.

Projektets totalbudget omfattar 4 Mkr varav Energimyndigheten tillför 1,9 Mkr.

– Det känns verkligen skojigt att vi har fått fram finansieringen av ett större projekt för att bygga ett centrum för ny klimatriktig energiteknik, säger professor Bo Carlsson, projektledare, Högskolan i Kalmar.

Utrustandet av ett testlabb med pelletsbrännare, värmepumpar, ackumulatortankar och solfångare pågår på Euronom AB i Kalmar.

– Jag ser en oerhörd möjlighet att få ett simuleringsverktyg, det finns inte någon annanstans i världen, säger Åke Hjort, vd för Euronom.

Projektets mål kan sammanfattas i följande punkter:

• Bygga upp fullskalig testanläggning för olika kombinationsvärmesystem avsedda för uppvärmning av industrifastighet.

• Mätdata ska insamlas för utvärdering av energiprestanda och energikostnader. Besparingspotential ska beräknas för fem systemkoncept.

• Datasimuleringsprogram ska utvecklas för avancerad beräkning av energiprestanda.

• Användarvänlig programvara ska utvecklas för beräkning av energiprestanda hos kombinationsvärmesystem.

• Guideline för design och dimensionering av de mest lovande kombinationsvärmesystemen ska utvärderas.

Fördelar som uppnås genom projektet;

• Projektet för ut forskningsrön som underlättar för tillverkare och installatörer i energibranschen att implementera ny miljöanpassad energiteknik.

• Driftsättning av nya anläggningar, i vilka utrustning för olika energislag samverkar, kommer att ske med större precision vilket sparar energikostnader och minskar miljöbelastningar. 

• Det kluster av företag inom energiteknik, som samverkar med Högskolan i Kalmar och Sustainable Sweden Southeast, förstärks och befäster regionens ställning som ett centrum för innovativ energiteknik.

Källa: Högskolan i Kalmar/Euronom

Publicerad 17 januari 2009

På nytt jobb

Klas Tauberman har anställts som elkonsult. Han kommer från ELK Göteborg.
Alexander Bäck har anställts som vvs-konsult hos Bengt Dahlgren Göteborg AB. Han kommer från Newton.
Marie Fossum Strannegård har utsetts till ny vd för IVL Svenska Miljöinstitutet.
Gunnar Linder har utsetts till ny chef för WSP Systems, installationskonsultdelen.
Per Johansson har utsetts till vd för Climat80 Entreprenad AB, Malmö. Han kommer från Nordomatic.
Kent Edvardsson har anställts som säljansvarig i Stockholmsdistriktet hos Watt Heating AB med ansvar för Stockholm, Sundsvall, Örebro, Linköping. Han kommer från Bravida.
Andreas Behm Fredin har utsetts till chef för division Konstruktion & installation hos Tyréns AB, Stockholm.
Jakob Jamot har utsetts till teknisk chef hos Free Energygruppen, med placering i Göteborg. Han kommer från Azelio
Tobias Eriksson har utnämnts till ansvarig för affffärsområde Öst hos Instalco. Han efterträder Peter Westman som övergår till en konsultroll inom Instalco.
Magnus Petersson har utsetts till försäljnings- och marknadschef hos Beulco Armaturs AB, Helsingborg. Han kommer från annan bransch. Peter Lönnbrink har anställts som konstruktör
Simon Nilsson har anställts som ingenjör för arbete med energieffektivisering på Leosol Energi AB. Han kommer från Boliden Mineral.
Elin Öman har anställts som projektledare hos Eon Energilösningar AB, Stockholm. Hon kommer från studier.
Johan Nyhlén har anställts som försäljningsingenjör hos Nicotra Gebhardt AB, region Väst. Han kommer från ebmpapst.
Lennart Lifvenhjelm har anställts som teknikansvarig på Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Vasakronan.
Patrik Vinsa har utnämnts till vice vd med operativt ansvar för hela serviceverksamheten på samtliga nio orter där Indoor är verksamt med lokalkontor.
Patrik Armborsth har utsetts till avdelningschef hos Indoor Energy Services Sweden AB i Stockholm. Han kommer från Exhausto.
Niclas Mantinieks har utsetts till vd för Sandbäckens Brandskydd AB, Stockholm. Han kommer från Presto.
Per-Eric Hjelmer har anställts på Aquademica AB:s inomhusmiljögrupp i Stockholm. Han kommer från Tyréns.
Erik Svensson har utsetts till platsansvarig hos VVS Tjänst Sverige AB i Kalmar. Han kommer WSP.
Niclas Lööf har tillträtt som nyckelkundsansvarig med placering i Göteborg. Han kommer från Carrier.
Mushtak Alshamary har anställts som nyckelkundsansvarig med placering i Göteborg. Han kommer från Caverion.
Per Sandsjö har anställts som nyckelkundsansvarig med placering i Lidköping. Han kommer från Roth Sverige.
Richard Schöniger har tillträtt som nyckelkundsansvarig på Panasonic Heating and Cooling med placering i Jönköping. Han kommer från Dahl Sverige.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Energi & Miljö Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att Energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.