Byggsektorn granskas av staten

Konkurrensverket ska på uppdrag av regeringen presentera en rapport om bland annat konkurrenssituationen inom bygg- och bosektorn.

Inom delar av byggsektorn finns svag konkurrens och delar av branschen domineras av några få storföretag, konstaterar Konkurrensverket. Bygg- och bosektorn är därför ett av de områden där verket ska utreda konkurrensförhållandena. Detta enligt ett uppdrag från regeringen.

Verket har konstaterat att det finns anledning att granska förutsättningarna för nya företag att ta sig in på marknaden. Det finns flera tänkbara orsaker till etableringshinder.
I verkets analys avser man att fokusera på de långa ledtiderna för byggande, marktilldelningen för bostadsbyggande och förhållanden på marknaden för byggmaterial inklusive tillämpningen av nationella standarder. Uppdraget ska redovisas senast 31 december 2013.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 2/2013 sidan 18

 

Publicerad 21 februari 2013

På nytt jobb

 Jeanna Nylander har utsetts till vd för Bengt Dahlgren Syd AB, Malmö. Hon kommer från Allbygg.
Anders Sjögren har utnämnts till vd för Bastec AB, Stockholm. Han var tidigare affärsområdeschef Produkter på företaget.
Victor Ahl har anställts som energi- och vvs-ingenjör hos Energija, Jonsered. Han kommer från Afry.
Marcus Sandlund har utnämnts till kommersiell direktör på Caverion. Han var tidigare affärsområdeschef för advisory business i företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.