Byggsektorn granskas av staten

Konkurrensverket ska på uppdrag av regeringen presentera en rapport om bland annat konkurrenssituationen inom bygg- och bosektorn.

Inom delar av byggsektorn finns svag konkurrens och delar av branschen domineras av några få storföretag, konstaterar Konkurrensverket. Bygg- och bosektorn är därför ett av de områden där verket ska utreda konkurrensförhållandena. Detta enligt ett uppdrag från regeringen.

Verket har konstaterat att det finns anledning att granska förutsättningarna för nya företag att ta sig in på marknaden. Det finns flera tänkbara orsaker till etableringshinder.
I verkets analys avser man att fokusera på de långa ledtiderna för byggande, marktilldelningen för bostadsbyggande och förhållanden på marknaden för byggmaterial inklusive tillämpningen av nationella standarder. Uppdraget ska redovisas senast 31 december 2013.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 2/2013 sidan 18

 

Publicerad 21 februari 2013

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.