Branschhöjdare hoppar av SIS-standard

SIS planer på ny standard för energianvändning stöter på patrull. Branschföreträdare vägrar delta och Boverket meddelar att man kanske hänvisar till Svebys handledning.

Strax efter att SIS skickat ut en intresseförfrågan om deltagande i utvecklingen av en ny standard för verifiering av energianvändningen i byggnader, meddelade Byggherrarna att organisationen avstår från att delta i projektet. Andra branschföreträdare meddelar nu också att de inte vill delta.
– Vi tycker att det blir onödigt arbete om SIS tar fram en standard, för inom Sveby har branschens olika aktörer redan gjort det. Det är dags att börja använda den standarden brett och att Boverket hänvisar i sina allmänna råd till den, säger Yogesh Kumar, miljöchef hos Fastighetsägarna Sverige och ordförande i Svebys styrgrupp. Han berättar att SIS arbete med verifiering av energianvändningen diskuterats tidigare i Svebys styrelse och att beslutet blev att avstå från deltagande.  I Sveby ingår 11 organisationer och företag, bland andra Sabo, NCC, Veidekke, JM, HSB och Peab, med flera, alltså mycket tunga aktörer. Det finns ändå tillräckligt många intressenter för att SIS ska gå vidare, berättar Mikael Odervång, chef för verksamheten inom bygg- och anläggningssektorn hos SIS.
– Det är naturligtvis djupt beklagligt att fler inte vill vara med. Väljer man att stå utanför får man inga möjligheter att påverka under arbetets gång och får inget inflytande över standarden innan den går ut på allmän remiss, säger Mikael Odervång.
Han flaggar för att ett slutgiltigt beslut inte är fattat än. Men för tillfället utgör ett tiotal intresseanmälningar grund för att gå vidare med standardarbetet.

Kritik mot kostnaden
Boverket hänvisar ofta till SIS standarder in sina råd, och det är bakgrunden till att Sveby alls bildades. Från branschen kom kritik mot att inköp av standarder kostade för mycket pengar och därför utvecklade branschen en egen gratis branschstandard (se även artikel i E&M nr 10/11).

Nikolaj Tolstoy på Boverket berättar att om tunga aktörer i branschen hoppar av från SIS arbete och ger ut en egen handledning är det möjligt att Boverket hänvisar till den istället, alltså till Sveby.
– Om Sveby inte är med på SIS arbete och gör en egen handledning, är sannolikheten stor att Boverket kommer att hänvisa till Sveby. Vi gör för övrigt redan det i en handbok, säger Nikolaj Tolstoy.

Ogillar splittringen
Arne Elmroth, professor emeritus i byggnadsfysik vid Lunds tekniska högskola, har ägnat en stor del av sitt yrkesliv åt standardisering. Han anser att det är olyckligt om branschen splittras mellan Sveby och SIS. En standard ska ha en bred uppslutning för att fungera. Det kan kräva kompromisser på vägen.
– Sveby har gjort ett bra arbete som borde kunna utgöra en bra grund för en nationell svensk standard som skulle kunna få en hög status och som alla skulle kunna använda. Det är dags för samarbete som överbryggar eventuella motsättningar, säger Arne Elmroth.

Vad gäller problemet med att SIS standarder är så dyra säger han sig inte se någon uppenbar lösning.
– Jag har varit med och stött och blött det problemet i många år utan att det kommit fram en lösning. SIS skulle kanske kunna ge ut paket med standarder till ett rabatterat, rimligt pris, funderar Arne Elmroth.

Kerstin Lundell, Energi & Miljö nr 12/2011 sid 6-7

Publicerad 15 december 2011

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.