Tidsplan | 27 sep 2023

Boverket behöver mer tid

Boverket behöver mer tid för att gå igenom alla de remissvar som kommit in gällande de nya förslagen för myndighetens byggregler. De nya reglerna föreslås nu träda i kraft den 1 januari 2025, ett halvår senare än vad som tidigare varit bestämt.

Boverket behöver mer tid
Boverket behöver mer tid på sig att gå igenom remissvaren som kommit in gällande de nya byggreglerna. Tidsplanen skjuts fram ett halvår till den 1 januari 2025. Illustration: Shutterstock

Boverket genomför ett omfattande arbete med att förändra sina byggregler. Ambitionen är att reglerna ska renodlas, bli tydligare och enklare. Arbetet sker inom ramen för projektet Möjligheternas byggregler, där man gör en systematisk översyn av Boverkets bygg- och konstruktionsregler i syfte att skapa ett konsekvent regelverk med en, så långt det är möjligt, genomgående likartad struktur och detaljeringsgrad.

Nyligen har flera författningar om byggande varit ute på remiss och engagemanget från remissinstanserna har varit stort. Totalt kom det in cirka 1 400 remissvar. Boverket bedömer att det behövs mer tid för att gå igenom synpunkterna och därför flyttas tidplanen fram ett halvår med ett föreslaget ikraftträdande för de nya föreskrifterna till den 1 januari 2025.

Källa: Boverket

Publicerad 27 september 2023

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.