Marknad | 21 jul 2022

Bästa kvartalet någonsin för Lindab

Årets andra kvartal blev det försäljningsmässigt bästa någonsin för Lindab. Både affärsområdena Ventilation Systems och Profile Systems nådde nya rekordnivåer för omsättning och resultat.

Bästa kvartalet någonsin för Lindab
Lindabs senaste kvartalsrapport visade en ökning av nettoomsättningen med 27 procent, till 3,1 miljarder kronor. Det är det enskilt bästa kvartalet någonsin i företagets historia. Foto: Lindab

Lindabs senaste kvartalsrapport visade en ökning av nettoomsättningen med 27 procent, till 3,1 miljarder kronor. Organisk tillväxt var 14 procent och strukturförändringar bidrog positivt med tio procent. Under kvartalet förvärvades Felderer AG och R-Vent Netherlands B.V.,motsvarande en årsomsättning om 1,2 miljarder. I juni tecknade Lindab avtal om att förvärva Muncholm A/S. Förvärvet slutfördes i juli.

– Lindab levererar ett mycket starkt andra kvartal. Omsättningen översteg för första gången 3 miljarder kronor under ett kvartal. Rörelseresultatet nådde en ny rekordnivå, tack vare hög tillväxt och effektivitet. Tempot i verksamheten har varit högt under hela perioden och vi förväntar oss en stabil efterfrågan under resten av året. Förvärven av Felderer och R- Vent bygger en stark plattform för Lindab på de strategiskt viktiga ventilationsmarknaderna Tyskland och Nederländerna, säger Lindabs vd och koncernchef Ola Ringdahl i en kommentar till kvartalsrapporten.

Lindab har en erfaren och motiverad organisation, stark närvaro i hela Europa och en stabil försörjningskedja. Vi har goda förutsättningar att fortsätta utveckla verksamheten i en positiv riktning framöver.

Sedan 2018 har Lindab genomgått en genomgripande transformation och renodling. Olönsamma enheter har omstrukturerats eller avyttrats. Investeringar har genomförts för att öka kapaciteten, effektiviteten och säkerheten. Ansvar har förflyttats närmare kund, vilket gjort Lindab mer snabbrörligt och kundorienterat. Under de senaste två åren har koncernen gjort 15 förvärv som tillfört mer än två miljarder i årsomsättning.
Samtidigt har verksamheter med totalt 1,2 miljarder i omsättning avyttrats. Sammantaget har dessa åtgärder resulterat i att lönsamheten fördubblats.

– Vi kommer att fortsätta bygga på Lindabs styrkor och växa verksamheten både organiskt och via förvärv. Vi har en organisation som kan fatta snabba beslut och anpassa verksamheten när omvärlden förändras. Lindab har visat prov på detta under coronapandemin och dess efterdyningar med råmaterialbrist och stigande priser, och nu även efter Rysslands invasion av Ukraina, säger Ola Ringdahl.

Långsiktigt ser Lindab en ökad efterfrågan på energieffektiv ventilation, på grund av höga energipriser och den gröna omställningen. Ventilation, uppvärmning och kylning står för en stor del av en byggnads driftskostnader och höga energipriser bör öka takten i den renoveringsvåg som krävs för att EU ska uppfylla klimatmålen. Efterfrågan på hållbara produkter ökar också. Högsta täthetsklass blir allt viktigare vid valet av ventilation och de större kunderna väljer aktivt leverantörer med starka hållbarhetsprofiler. Lindab planerar att lansera en grön produktlinje när fossilfritt stål blir tillgängligt om några år.

 

Källa: Lindab

Publicerad 21 juli 2022

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.