TEMA ENERGIEFFEKTIVISERING | 18 jun 2021

Auktorisation ska förenkla energiarbete

Auktorisation ska förenkla energiarbete
Branschorganisationen Energieffektiviseringsföretagen (EEF) har ett system för auktorisation av företag som säljer energieffektiviserande tjänster och produkter. Foto: Istockphoto

Auktorisation ska göra det enklare för myndigheter, fastighetsägare och andra att köpa tjänster kring energieffektivisering. – Det behövs att fler företag blir auktoriserade för att detta ska fungera i praktiken, säger Rikard Sjöqvist på fastighets- och industrikoncernen Midroc.

TEXT: MIKAEL BERGLING

Ett kvitto på att vi ligger i framkant i utvecklingen och en garanti till våra kunder att de får högkvalitativa tjänster.

Sedan några år tillbaka har branschorganisationen Energieffektiviseringsföretagen (EEF) ett system för auktorisation av företag som säljer energieffektiviserande tjänster och produkter. Tanken med certifieringen är att den ska underlätta för både köpare och säljare.

– Tyvärr är det ännu alldeles för få företag som är auktoriserade av EEF för att vi ska kunna ställa det som krav vid upphandling. Men nu ökar antalet, vilket är mycket bra. Vi hoppas att EEF-auktorisation ska bli standard för branschen, säger Rikard Sjöqvist som är energi-, miljö- och teknikchef på Midroc.

Rikard Sjöqvist. Foto: Midroc

Varför är det så få?

– Jag tror att det beror på att det är en relativt ny auktorisation och att sådana här saker tar tid. Ett bra exempel är vvs-branschens system Säker vatten. Det tog ett tag, men i dag följer hela branschen den. Den innebär en trygghet för alla beställare, stora som små. Det kan bli samma sak med EEF:s auktorisation.

– När jag ska ta in en konsult, väljer jag ofta en som jag har använt tidigare och som jag vet gör ett bra jobb. På samma sätt gör många andra. Samtidigt har vi i branschen ett behov av att välja bland fler än de som vi har arbetet med tidigare. Men för att vi ska våga göra det måste de nya kunna bevisa att de har den kvalitet som behövs och då är alla typer av certifikat, auktorisation och diplom något positivt.

Rikard Sjöqvist, som sitter med i EEF:s auktorisationsnämnd, tror att energikartläggningar är ett område där en auktorisation kan få stor betydelse.

– Många företag betalar i dag mycket pengar till konsulter för att få hjälp med sin energikartläggning. Men de har ofta ingen annan nytta av kartläggningen än att de får siffror att redovisa till myndigheterna.

– Energikartläggningarna bör leda till betydligt större nytta än så, till ordentliga utvärderingar och analyser av vad som går att förbättra och hur det kan göras. Då blir kartläggningarna inte bara en pålaga från myndigheterna utan ett reellt bidrag till att förbättra fastigheten. En auktorisation kan leda till att konsultföretagen levererar det.

Ett av de företag som är auktoriserade av EEF inom energikartläggning är Umeå energi AB.

– Den innebär en kvalitetsstämpel och är en trygghet för våra kunder. Den är ett kvitto på att vi ligger i framkant i utvecklingen och ger en garanti till våra kunder att de får högkvalitativa tjänster, säger produktspecialisten Marie Näslund.

Marie Näslund. Foto: Umeå energi

Hon berättar att Umeå energi har byggt upp sitt arbete med energitjänster kring standarden SS-EN 16247.

– Standarden är en kvalitetsgaranti och appliceras på alla energitjänster i vår tjänsteportfölj. Den ger en tydlig och metodisk process, noggrann dokumentation och involverar kunden i arbetet.

– Vi har arbetat mycket med dessa frågor, är noga med att följa standarder och kvalitetssäkra det som vi gör. Auktorisationen innebär en extern kontroll som säkrar att vi verkligen lever upp till kraven, vilket är bra.

Har ni fått nya kunder på grund av auktorisationen?

– Många kunder som vill energieffektivisera och vänder sig till oss har varit i kontakt med EEF för att hitta rätt leverantör. De har krav på auktorisation i sina anbudsförfrågningar samt vill använda auktorisationen som ”kvalitetsstämpel” i sin miljö- och hållbarhetsredovisning och i marknadsföring av genomförda energieffektiviseringar.

Lotta Bångens, Energieffektiviseringsföretagens vd, betonar att det runt om i Sverige finns många duktiga och seriösa leverantörer och köpare av exempelvis energikartläggningar.

– Problemet är att man ibland inte talar samma språk, att man inte alltid riktigt förstår eller hittar varandra. Det är problem som vi hoppas att auktorisationen ska bidra till att lösa. Den innebär dessutom en extra trygghet för ovana beställare, till exempel många bostadsrättsföreningar eller andra små fastighetsägare.

Varför är så få företag med?

– Det finns inget lagkrav på att företag ska vara auktoriserade. Det finns heller inget krav från till exempel försäkringsbranschen om att bara auktoriserade företag ska anlitas. Vi måste istället få beställarna att frivilligt kräva auktorisation för att leverantörer ska auktorisera sig. Samtidigt är det svårt att kräva auktorisation vid upphandling om det är få företag som har det. Det är ett moment 22.

– Det är svårt att vara först och börja med något nytt. Men någon måste göra det. Vi vill öka trovärdigheten för leverantörer, inklusive konsulter, i branschen och då kan auktorisationen vara ett sätt. 

Fakta

Tio företag auktoriserade av EEF
• Energieffektiviseringsföretagen (EEF) har i samråd med beställare tagit fram en auktorisation på företagsnivå inom energieffektivisering
• I dagsläget finns auktorisationen inom tre områden: energikartläggning, teknisk förvaltning – energi och tryckluft. Auktorisation inom fler områden kommer att tas fram
• Idag är tio företag auktoriserade av EEF
• Auktorisationen består av en uppförandekod som leverantörerna ska följa, en checklista för att säkerställa att leverantör och beställare har samma bild av arbetet som ska utföras och en redovisning av kompetens och beroendeställning hos det auktoriserade företaget
• Till auktorisationen finns en nämnd med beställare kopplad som säkerställer kvaliteten
• Om företaget inte uppfyller kraven i auktorisationen kan det anmälas. Företaget kan då få en varning eller bli av med sin auktorisation

Publicerad 18 juni 2021

På nytt jobb

Fredrik Aspe partner på Ebab, har axlat rollen som  vd för Ebab i Stockholm.
Pär Snickar har utsetts till nyckelkundsansvarig för Ouman AB, Göteborg. Han kommer från Regin.
Peter Nöjd har anställts som teknisk säljare på Voltair AB:s Stockholmskontor. Han kommer från Bevent Rasch.
Christian Björkman har utnämnts till försäljningschef för Hansgrohe AB. Han var tidigare projektledare på företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.