Åtta av tio lägenheter har för låg luftomsättning

En stor andel av Sveriges bostäder klarar inte BBR-kravet för luftomsättning. Det visar en ny analys av data från Boverkets Betsi-projekt.

Cirka 80 procent av de undersökta lägenheterna och småhusen i Betsi-projektet hade en lägre luftomsättning än BBR-kravet på 0,5 rumsvolymer per timme. Medianvärdet för småhus var så lågt som 0,33 luftomsättningar per timme och lägre än medianvärdet för lägenheterna som var 0,47.

– Det är svårt att tvinga folk att installera dyr ventilation i sina hem. Jag läste en artikel från 2005 som visade att luftomsättningarna var ungefär desamma då, säger Sarka Langer, kemist och innemiljöforskare hos IVL Svenska Miljöinstitutet i Göteborg.

Hennes analys visar också att luftomsättningen (air exchange rate, AER) har stark koppling till koncentrationen av tre vanliga luftföroreningar inomhus – kvävedioxid, formaldehyd och lättflyktiga organiska föreningar (TVOC). Halterna av formaldehyd och TVOC minskar när luftomsättningen ökar. Däremot verkar ventilationen i sig, vid stort flöde av uteluft, vara främsta källan till kvävedioxid inomhus. Åtminstone i bostäder utan eldstad eller gasugn.

Sarka Langers resultat bekräftar det som flera tidigare studier pekat på. Mest känd är kanske den så kallade Värmlandsstudien som bland annat visade att luftomsättningen var för låg i 80 procent av småhusen och 60 procent av flerbostadshusen. Värmlandsstudien visade också att risken för astma och allergi hos barn var dubbelt så stor vid luftomsättningen 0,18 jämfört med 0,5. Olika internationella studier visar att luftomsättningen ofta är för låg i bostäder, särskilt under vintern.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 4 2014 sidan 10

 

FAKTA: Studien av inomhusluft

  • I Sarka Langers studie undersöks data från Boverkets Betsi-projekt (Bebyggelsens energianvändning, tekniska status och inomhusmiljö) som genomfördes under 2007 och 2008. I urvalet finns 157 småhus och 148 lägenheter med byggår från början av 1800-talet och fram till 2005. Husen är statistiskt utvalda för att representera det svenska bostadsbeståndet
  • Enligt BBR ska luftomsättningen vara 0,35 liter per sekund och kvadratmeter golvarea när rummen används. Det motsvarar omsättningen 0,5 rumsvolymer per timme
Publicerad 28 april 2014

På nytt jobb

Klas Tauberman har anställts som elkonsult. Han kommer från ELK Göteborg.
Alexander Bäck har anställts som vvs-konsult hos Bengt Dahlgren Göteborg AB. Han kommer från Newton.
Marie Fossum Strannegård har utsetts till ny vd för IVL Svenska Miljöinstitutet.
Gunnar Linder har utsetts till ny chef för WSP Systems, installationskonsultdelen.
Per Johansson har utsetts till vd för Climat80 Entreprenad AB, Malmö. Han kommer från Nordomatic.
Kent Edvardsson har anställts som säljansvarig i Stockholmsdistriktet hos Watt Heating AB med ansvar för Stockholm, Sundsvall, Örebro, Linköping. Han kommer från Bravida.
Andreas Behm Fredin har utsetts till chef för division Konstruktion & installation hos Tyréns AB, Stockholm.
Jakob Jamot har utsetts till teknisk chef hos Free Energygruppen, med placering i Göteborg. Han kommer från Azelio
Tobias Eriksson har utnämnts till ansvarig för affffärsområde Öst hos Instalco. Han efterträder Peter Westman som övergår till en konsultroll inom Instalco.
Magnus Petersson har utsetts till försäljnings- och marknadschef hos Beulco Armaturs AB, Helsingborg. Han kommer från annan bransch. Peter Lönnbrink har anställts som konstruktör
Simon Nilsson har anställts som ingenjör för arbete med energieffektivisering på Leosol Energi AB. Han kommer från Boliden Mineral.
Elin Öman har anställts som projektledare hos Eon Energilösningar AB, Stockholm. Hon kommer från studier.
Johan Nyhlén har anställts som försäljningsingenjör hos Nicotra Gebhardt AB, region Väst. Han kommer från ebmpapst.
Lennart Lifvenhjelm har anställts som teknikansvarig på Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Vasakronan.
Patrik Vinsa har utnämnts till vice vd med operativt ansvar för hela serviceverksamheten på samtliga nio orter där Indoor är verksamt med lokalkontor.
Patrik Armborsth har utsetts till avdelningschef hos Indoor Energy Services Sweden AB i Stockholm. Han kommer från Exhausto.
Niclas Mantinieks har utsetts till vd för Sandbäckens Brandskydd AB, Stockholm. Han kommer från Presto.
Per-Eric Hjelmer har anställts på Aquademica AB:s inomhusmiljögrupp i Stockholm. Han kommer från Tyréns.
Erik Svensson har utsetts till platsansvarig hos VVS Tjänst Sverige AB i Kalmar. Han kommer WSP.
Niclas Lööf har tillträtt som nyckelkundsansvarig med placering i Göteborg. Han kommer från Carrier.
Mushtak Alshamary har anställts som nyckelkundsansvarig med placering i Göteborg. Han kommer från Caverion.
Per Sandsjö har anställts som nyckelkundsansvarig med placering i Lidköping. Han kommer från Roth Sverige.
Richard Schöniger har tillträtt som nyckelkundsansvarig på Panasonic Heating and Cooling med placering i Jönköping. Han kommer från Dahl Sverige.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Energi & Miljö Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att Energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.