Energitrender | 29 dec 2016

Årets energitrender

Denna artikel är från nedlagda tidningen Energimagasinet.

Årets energitrender

Trenden 2016 går en fortsatt ersättning av fossilbränsle, men också mot ett energisystem med behov av nya affärsmodeller. Under året har energikommissionen och miljömålsberedningen lämnat sina förslag. 

På drivmedelsområdet fortsätter biodieseln HVO sitt segertåg. Etanolbränslet E85 går fortsatt ner, 22 procent sedan förra året. Biogasanvändningen ligger still. Totalt ökade användningen av biodrivmedel i perioden januari till september med ca 110 800 kubikmeter.

Under 2016 lämnades också flera andra positiva budskap. Nu kan man till exempel få bidrag till investeringar för batterilager och planer att bygga en stor batterifabrik i Sverige presenterades.

Elbilarna fortsätter att öka mycket snabbt, men är ännu få. I oktober fanns enligt elbilsstatistik.se 25 870 elbilar varav 67 procent är laddhybrider som likaväl kan köras med andra bränslen. Hur mycket fossilbränsle som i verkligheten ersätts av elbilarna är oklart.

Planer på batterifabrik

Olle Johansson, vd för Power Circle, en intresseorganisation för kraftbranschen, framhåller de två utredningarna Miljömålsberedningen och Energikommissionen, vilka båda la tydliga mål, för 2030 respektive 2040.

– Under 2016 lämnades också flera andra positiva budskap. Nu kan man till exempel få bidrag till investeringar för batterilager och planer att bygga en stor batterifabrik i Sverige presenterades.

– Man kan också notera industrins behov av att ändra sina affärsmodeller. Elpriset är tidvis så lågt att det ger problem för de producerande företagen, såväl för vind och sol som för de större kraftslagen.

Fortsatt låga oljepriser

Samtidigt varnas för kommande brist och höga priser på grund av låga nivåer i vattenmagasinen. Vindkraften som under senare år växt mycket snabbt saktar nu in.

De internationella oljepriserna har varit fortsatt låga. Resultatet blir försämrad ekonomi i olje- och gasproducerande länder vilka alla börjat nagga på sina kapitalreserver. För svensk del har prisfallet mötts av en stor uppgång av dollarpriset. Idag kostar dollarn 9,27 SEK.

Man bör också notera skogsindustrins fortsatt höga investeringstakt. Egna processer effektiviseras och man levererar allt mer, bränsle, el och värme till marknaden. Flera industrier kompletterar nu och blir raffinaderier. Drivmedel och kemikalier lockar och ligninet i trä blir en värdefull råvara. Vi ger ett inifrån reportage från Stora Enso, som startat ett innovationslabb i Stockholm.

Industrin i övrigt har ställt om väsentligt långsammare, men efter att miljö och energiskattesubventionerna har minskat är man igång.  Ännu dock inte bland de stora förbrukarna inom metall- och stenindustrin vilka dock har lösningar som kan komma att förändra situationen, på samma sätt som asfaltproducenterna redan med pellets och bioolja har ersatt och fortsätter ersätta olja i sina energislukande torktrummor.

Läs mer om trenderna i olika branscher i Energimagasinet nr 6/2016.

Lennart Ljungblom

Fakta

Skogsindustrin ha gått från tillverkning av papper och massa till att också bli en stor leverantör av energi. Nya stora satsningar ska nu ge energin en ännu mer framträdande roll inom industrin.

Förutom biobränsle till energiverk och pelletsfabriker producerar man i egna anläggningar även el, ånga och värme, såväl för eget bruk som till marknaden. Försäljning av elcertifikat och el ger bolagen stora inkomster.  Industrins egen användning av fossila bränslen är på väg att helt försvinna för att istället ersattas av egna biobränslen också i mer krävande processer som i högtemperaturugnar för mesaförbränning där pellets eller ligninpulver ersätter olja, kol eller gas.

Publicerad 29 december 2016

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.