Äntligen teaterpremiär!

1800-talsteatern i Karlstad behövde förnyas. Ombyggnaden tog tid och speciallösningarna blev många, eftersom huset är gammalt och k-märkt.

Richard Wagners musikdramatiska verk Ringen (Der Ring des Nibelungen) tog honom 26 år att slutföra. Ringen var den första opera som i april i år uppfördes efter återinvigningen av den ombyggda teatern i Karlstad. Ombyggnaden av den k-märkta teatern har inte heller den varit något hastverk, utan tagit flera år att genomföra – om än inte 26 år.
Bakgrunden till om- och tillbyggnaden (det har tillkommit 700 kvm) var krav på nya personalutrymmen i form av loger, övningsrum, omklädningsrum, körsal, en ny bakscen samt utrymmen för installationer.

Det här är den första stora tillbyggnaden av teatern man har gjort sedan den byggdes 1893. Den gången skedde invigningen med en monolog skriven av Gustaf Fröding. Under årens lopp har mindre ombyggnader gjorts, men ingen så omfattande som den som avslutades i våras. Ombyggnadsprocessen startade redan 2004, men fick ett stopp år 2006 eftersom politikerna då ville få till en annan gestaltningsprocess i form av en arkitekttävling. Vid den tidpunkten var man i princip klar med detaljprojektering och bygghandlingar. Dessa kunde faktiskt till viss del återanvändas när projektet startade på nytt förra året och ett vinnande arkitektförslag blev klart. Det som från början var en generalentreprenad övergick till att bli en partneringentreprenad mellan beställaren, Karlstads kommun, och NCC som byggentreprenör.

Väggarna på andra ställen
För vvs-konsulten blev det vid omstarten till att göra om delar av vad man gjorde klart år 2006. Mari Strömstedt, KVE Konsult, var projektör och samtidigt installationssamordnare:
– Man kan nog uttrycka det som att vi gjorde likadant i den nya projekteringen som vi gjorde för fyra år sedan, fast väggarna stod på andra ställen.
Tilluften tas bland annat in via luftintag under entrén, precis som man gjort de senaste 100 åren, till en gradäng varifrån luften trycks upp i salongen under sätena. Luftintaget under entrén ser också till att det finns tilluft i andra områden i huset, exempelvis biljettkassan. Till det finns ett helt nytt luftbehandlingsaggregat som försörjer den nybyggda delen, scen och loger. Det finns också kvar aggregat för orkesterdiket, med tillhörande omklädningsrum.

För både KVE Konsult och för övriga inblandade var den största utmaningen det faktum att teatern är ett k-märkt hus, som inte får mekas sönder i jakten på bra inneklimat.
– Det gällde att hitta vägar som inte störde länsstyrelsens inspektör alltför mycket. De hade en inhyrd konsult från Värmlands museum som var till hjälp i det arkitektoniska arbetet. För vvs-sidans del var det nog inte speciellt stora problem.

Själva teknikvalet för vvs-installationerna var enligt Mari Strömstedt inte det svåra, utan snarare att hantera det som händer när man börjar bygga om gamla hus.
Bland annat upptäcktes, när ombyggnaden var i gång, att avloppssystemet var illa däran. Då fick en del av resurserna användas för relining av rören i all hast.

Under sista delen av ombyggnaden hade delar av lokalerna tagits i bruk av Wermland Opera, för sin uppsättning av ovan nämnda Ringen. Repetitionerna påverkade ombyggnaden.
– Då var det tillsagt att entreprenörerna skulle utföra mer ljudliga jobb på förmiddagen och tysta jobb på eftermiddagarna, för att inte störa orkestern och sångarna.
– När vi gjorde den samordnade provningen kunde vi samtidigt höra repetitionerna av Ringen.

Det var dock inte bara repetitionerna som ställde till det, även naturen hade ett finger med i spelet.
– Det uppdagades vid byggstarten våren 2010 att det fanns grundläggningsproblem, eftersom huset ligger så nära älven. Det betydde att man fick byta bjälklag, källarvåningen slopades och mycket blev därför omstuvat. I samband med detta försköts också väggarna och det befanns att några våtrum hamnat ovan scenen. De fick snabbt flyttas om, eftersom avloppsgrodor ovan en scen inte var bra, men det var en detalj som arkitekten hade koll på.

Uteluft ger kyla
Det finns ingen aktiv kylanläggning för foajé eller salong. Innetemperaturen, som ska vara 20 grader, regleras med värmebatterier vid kall utetemperatur.
Orkesterförrådet – som finns i den nya delen av teatern – har dock fått speciell kyla, eftersom rumstemperaturen ska vara 21 grader (+4/-2 grader C) med en relativ fuktighet på 50 procent (+/- 10 procent). Allt för att inte de dyrbara instrumenten ska komma till skada. Kylaggregatets kondensorenhet har man placerat i ett källarrum i den gamla delen som har en glugg mot det fria för avkylning.
En annan kondensorenhet, för ett kylaggregat som förser tilluften till el- och telerum med kyla, har också fått en ovanlig placering. Högt uppe ovanför över huvudscenens tiljor, varifrån frånluften från salongen tas ut, har enheten placerats så att den varma luften ”direkt” hamnar i frånluftskanalen. Tilluften för scenen har separat kanal och värmebatteri från aggregatet för att kunna få en lägre tilluftstemperatur till scenen. Eftersom det oftast är uppehåll i verksamheten under sommaren klarar man kylbehovet med hjälp av den kalla uteluften.

Av Mark Kretz, Energi & Miljö nr 8/2011 sid 18-20

 • FAKTA
  Beställare:
  Karlstads kommun
  Byggentreprenör: NCC
  VVS- och styrkonsult: KVE Konsult
  Brandkonsult: Brandskyddslaget
  Arkitekt: Erséus Arkitekter
  Ventilationsentreprenör: Lovent Fläktsystem
  Rörentreprenör: Grums Rör
  Styrentreprenör: Nea Teknik
  Sprinklerentreprenör: Marioff
Publicerad 23 augusti 2011

På nytt jobb

Klas Tauberman har anställts som elkonsult. Han kommer från ELK Göteborg.
Alexander Bäck har anställts som vvs-konsult hos Bengt Dahlgren Göteborg AB. Han kommer från Newton.
Marie Fossum Strannegård har utsetts till ny vd för IVL Svenska Miljöinstitutet.
Gunnar Linder har utsetts till ny chef för WSP Systems, installationskonsultdelen.
Per Johansson har utsetts till vd för Climat80 Entreprenad AB, Malmö. Han kommer från Nordomatic.
Kent Edvardsson har anställts som säljansvarig i Stockholmsdistriktet hos Watt Heating AB med ansvar för Stockholm, Sundsvall, Örebro, Linköping. Han kommer från Bravida.
Andreas Behm Fredin har utsetts till chef för division Konstruktion & installation hos Tyréns AB, Stockholm.
Jakob Jamot har utsetts till teknisk chef hos Free Energygruppen, med placering i Göteborg. Han kommer från Azelio
Tobias Eriksson har utnämnts till ansvarig för affffärsområde Öst hos Instalco. Han efterträder Peter Westman som övergår till en konsultroll inom Instalco.
Magnus Petersson har utsetts till försäljnings- och marknadschef hos Beulco Armaturs AB, Helsingborg. Han kommer från annan bransch. Peter Lönnbrink har anställts som konstruktör
Simon Nilsson har anställts som ingenjör för arbete med energieffektivisering på Leosol Energi AB. Han kommer från Boliden Mineral.
Elin Öman har anställts som projektledare hos Eon Energilösningar AB, Stockholm. Hon kommer från studier.
Johan Nyhlén har anställts som försäljningsingenjör hos Nicotra Gebhardt AB, region Väst. Han kommer från ebmpapst.
Lennart Lifvenhjelm har anställts som teknikansvarig på Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Vasakronan.
Patrik Vinsa har utnämnts till vice vd med operativt ansvar för hela serviceverksamheten på samtliga nio orter där Indoor är verksamt med lokalkontor.
Patrik Armborsth har utsetts till avdelningschef hos Indoor Energy Services Sweden AB i Stockholm. Han kommer från Exhausto.
Niclas Mantinieks har utsetts till vd för Sandbäckens Brandskydd AB, Stockholm. Han kommer från Presto.
Per-Eric Hjelmer har anställts på Aquademica AB:s inomhusmiljögrupp i Stockholm. Han kommer från Tyréns.
Erik Svensson har utsetts till platsansvarig hos VVS Tjänst Sverige AB i Kalmar. Han kommer WSP.
Niclas Lööf har tillträtt som nyckelkundsansvarig med placering i Göteborg. Han kommer från Carrier.
Mushtak Alshamary har anställts som nyckelkundsansvarig med placering i Göteborg. Han kommer från Caverion.
Per Sandsjö har anställts som nyckelkundsansvarig med placering i Lidköping. Han kommer från Roth Sverige.
Richard Schöniger har tillträtt som nyckelkundsansvarig på Panasonic Heating and Cooling med placering i Jönköping. Han kommer från Dahl Sverige.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Energi & Miljö Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att Energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.