82 miljoner till forskningsprogram om industrins energianvändning

Industrin behöver kostnadseffektiv energi som också är miljöeffektiv. Nu satsar Energimyndigheten 82 miljoner kronor i ett program för forskning och utveckling inom industrins energianvändning där fokus ligger på lösningar genom ett fåtal effektiva energiomvandlingar.

 

Det finns en stor potential i energieffektivi­sering inom industrin. Energieffektiviseringar bidrar till ökad konkurrenskraft genom lägre produktionskostnader samtidigt som det skapar utrymme för ökad produktion.

Statens energimyndighet har därför beslutat att avsätta 82 miljoner kronor för genomförande av programmet Effektivisering av industrins energianvändning – forskning och utveckling, under tiden 2010 och 2014 . Programmet syftar till att utveckla processer, verktyg och kunskap för effektivare energianvändning inom industrin.

Ett av programmets mål är att ta fram metodik som i dag inte är tillgänglig på marknaden och programmet bedöms ha ett direkt industriellt värde för de berörda branscherna.

I Energimyndighetens prioriteringar av de långsiktiga insatserna för forskning, utveckling och demonstration på energiområdet anges den energiintensiva indu­strin som ett prioriterat område. Insatser för ökad energieffektivisering i industrins processer lyfts särskilt fram. Energi­intensiv industri är därmed ett prioriterat område för detta program.

Källa: Energimyndigheten

Publicerad 7 december 2009

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.